INFLUENCE OF MICROMARBEL GRANULOMETRIC COMPOSITION ON PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF FILLED EPOXY COMPOSITES

Vestnik MGSU 9/2016
 • Nizina Tat’yana Anatol’evna - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) advisor, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation.
 • Chernov Aleksey Nikolaevich - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) postgraduate student, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Nizin Dmitriy Rudol’fovich - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) postgraduate student, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Morozov Mikhail Aleksandrovich - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) postgraduate student, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Popova Anastasiya Ivanovna - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) Bachelor student, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 98-107

In the recent years we can evidence the increase in the range of polymer composites used as protective and decorative coatings of building structures. The high resistance to the effects of different aggressive factors results in great potential of polymer materials application, that’s why interest in them continuously increases in many industrial fields. At the present moment multicomponent composite materials based of epoxy binders are widely used. We present the research results of micromarble granulometric composition and the degree of filling influence on the change of physical and mechanical characteristics of polymer composites based on epoxy resins. In the article graphic dependences of the changes of density, ultimate compressive and tensile strength and maximum deflection depending on fractional composition and the mass fraction of the micromarble are shown. We have identified the compositions of filled epoxy composites with the most optimal set of properties. As a result of the conducted investigations we made a conclusion that micromarble is a promising filler for epoxy composites, application of which allows essentially reducing the consumption of polymer binder and obtaining composites which have equal physical and mechanical characteristics to the test unfilled composition.

DOI: 10.22227/1997-0935.2016.9.98-107

Download

INFLUENCE OF EPOXY COMPOSITES COLOURS ON COLORIMETRIC CHARACTERISTICS CHANGE DURING NATURAL EXPOSURE

Vestnik MGSU 7/2016
 • Nizina Tat’yana Anatol’evna - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Chernov Aleksey Nikolaevich - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) postgraduate student, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Nizin Dmitriy Rudol’fovich - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) postgraduate student, Department of Building Structures, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Popova Anastasiya Ivanovna - National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU) Bachelor student, National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 24 Sovetskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 67-80

The paper presents the research results of the influence of coating color on the change in decorative characteristics of polymer composites based on epoxy resins under the action of climatic factors. A quantitative description of color was performed by the method of direct scan based on the subtractive color model CMYKH. In the study, we proposed mathematical models allowing estimating the change in color saturation of polymer composites, depending on the duration of exposure, total solar radiation and ultraviolet radiation ranges A and B. We have established an increase of the reliability of approximation when using solar radiation parameters as varied factors.

DOI: 10.22227/1997-0935.2016.7.67-80

References
 1. Gowariker V.R., Viswanathan N.V, Sreedhar Jayadev. Polymer Science. New Age International, 1986, 505 p.
 2. Khozin V.G. Usilenie epoksidnykh polimerov [Strengthening of Epoxy Polymers]. Kazan, Dom pechati Publ., 2004, 446 p. (In Russian)
 3. Selyaev V.P., Ivashchenko Yu.G., Nizina T.A. Polimerbetony [Polymer Concretes]. Saransk, Izdatel’stvo Mordovskogo universiteta Publ., 2016, 281 p. (In Russian)
 4. Solomatov V.I., Selyaev V.P., Sokolova Yu.A. Khimicheskoe soprotivlenie materialov [Chemical Resistance of Materials]. 2nd edition, revised and enlarged. Moscow, RAASN Publ., 2001, 267 p. (In Russian)
 5. Kablov E.N., Startsev O.V., Krotov A.S., Kirillov V.N. Klimaticheskoe starenie kompozitsionnykh materialov aviatsionnogo naznacheniya. III. Znachimye faktory stareniya [Climatic Aging of Composite Materials for Aviation Purposes. III. Significant Factors of Aging]. Deformatsiya i razrushenie materialov [Deformation and Destruction of Materials]. 2011, no. M1, pp. 34—40. (In Russian)
 6. Startsev O.V., Medvedev I.M., Krotov A.S., Panin S.V. Zavisimost’ temperatury poverkhnosti obraztsov ot kharakteristik klimata pri ekspozitsii v naturnykh usloviyakh [Dependence of the Samples Surface Temperature on the Climate Characteristics at the Exposure in Natural Conditions]. Korroziya: materialy, zashchita [Corrosion: Materials, Protection]. 2013, no. 7, pp. 43—47. (In Russian)
 7. Nizina T.A., Selyaev V.P., Nizin D.R., Chernov A.N. Vliyanie tsveta polimernykh kompozitsionnykh materialov na rezhim ekspluatatsii zashchitno-dekorativnykh pokrytiy v usloviyakh vozdeystviya naturnykh klimaticheskikh faktorov [The Influence of the Color of Polymeric Composite Materials on Operating Conditions of Protective and Decorative Coatings under the Action of Natural Climatic Factors]. Regional’naya arkhitektura i stroitel’stvo [Regional Architecture and Construction]. 2016, no. 1—1 (26), pp. 59—67. (In Russian)
 8. Nizina T.A. Zashchitno-dekorativnye pokrytiya na osnove epoksidnykh i akrilovykh svyazuyushchikh [Protective and Decorative Coatings Based on Epoxy and Acrylic Resins]. Saransk, Izdatel’stvo Mordovskogo universiteta Publ., 2007, 258 p. (In Russian)
 9. Pavlov I.N. Starenie plastmass v estestvennykh i iskusstvennykh usloviyakh [Plastics Aging in Natural and Artificial Conditions]. Moscow, Khimiya Publ., 1982, 220 p. (In Russian)
 10. Melkumov A.N., Tatevos’yan G.O. Starenie izdeliy iz plastmass v klimaticheskikh usloviyakh Uzbekistana [Aging of Plastic Products in the Climatic Conditions of Uzbekistan]. Tashkent, Uzbekistan Publ., 1975, 176 p. (In Russian)
 11. Selyaev V.P., Nizina T.A., Egunova E.A. Soprotivlenie poliuretanovykh kompozitov deystviyu UF-oblucheniya [The Resistance of Polyurethane Composites to UV-Radiation]. Regional’naya arkhitektura i stroitel’stvo [Regional Architecture and Construction]. 2012, no. 1, pp. 4—9. (In Russian)
 12. Nizina T.A., Zimin A.N., Selyaev V.P., Nizin D.R. Analiz dekorativnykh kharakteristik epoksiuretanovykh pokrytiy, rabotayushchikh v usloviyakh vozdeystviya ul’trafioletovogo oblucheniya [Analysis of the Decorative Characteristics of Epoxyurethane Coatings, Operating in the Conditions of Ultraviolet Radiation]. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel’nogo universiteta [Kazan State University of Architecture and Engineering News]. 2011, no. 3, pp. 139—144. (In Russian)
 13. Karyakina M.I. Ispytanie lakokrasochnykh materialov i pokrytiy [Testing of Paintwork Materials and Coatings]. Moscow, Khimiya Publ., 1988, 271 p. (In Russian)
 14. Nizina T.A., Startsev V.O., Nizin D.R., Molokov M.V., Artamonov D.A. Issledovanie izmeneniya tsvetovykh kharakteristik modifitsirovannykh epoksidnykh kompozitov, eksponirovannykh v usloviyakh morskogo klimata [Investigation of the Color Characteristics Changes of Modified Epoxy Composites Exposed in a Marine Climate]. Dolgovechnost’ stroitel’nykh materialov, izdeliy i konstruktsiy: materialy Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii posvyashchennoy 70-letiyu zasluzhennogo deyatelya nauki RF, akademika RAASN, doktora tekhnicheskikh nauk professora V.P.Selyaeva (g. Saransk, 20—22 noyabrya 2014 g.) [Durability of Building Materials, Products and Structures : Materials of All-Russian Scientific and Technical Conference Dedicated to 70th Anniversary of Honored Scientific Worker of the RF, Academician of RAACS, Doctor of Technical Sciences Professor V.P. Sepyaev (Saransk, 20—22 November 2014)]. Saransk, Izdatel’stvo Mordovskogo universiteta Publ., 2014, pp. 107—114. (In Russian)
 15. Nizina T.A., Selyaev V.P., Nizin D.R., Artamonov D.A. Klimaticheskaya stoykost’ polimernykh kompozitsionnykh materialov na osnove epoksidnykh svyazuyushchikh [Climatic Resistant of Polymeric Composite Materials Based on Epoxy Resins]. Regional’naya arkhitektura i stroitel’stvo Publ., 2015, no. 1, pp. 34—42. (In Russian)
 16. Nizin D.R., Artamonov D.A., Chernov A.N., Nizina T.A. Rezul’taty naturnykh ispytaniy polimernykh kompozitsionnykh materialov na osnove epoksidnykh svyazuyushchikh [The Results of Field Tests of Polymer Composite Materials Based on Epoxy Resins]. Ogarev-online. Section «Engineering». 2014. Special issue. Available at: http://journal.mrsu.ru/arts/rezultaty-naturnykh-ispytanijj-polimernykh-kompozicionnykh-materialov-na-osnove-ehpoksidnykh-svyazuyushhikh. (In Russian)
 17. Nizina T.A., Startsev V.O., Selyaev V.P., Startsev O.V., Nizin D.R. Analiz vliyaniya aktinometricheskikh parametrov na intensivnost’ izmeneniya tsvetovykh kharakteristik epoksidnykh kompozitov v usloviyakh morskogo klimata [Analysis of the Influence of Actinometrical Parameters on the Intensity of Epoxy Composites Color Characteristics Change in Marine Climate]. Vestnik Belgorodskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta im. V.G. Shukhova [Bulletin of Shukhov Belgorod State University]. 2015, no. 5, pp. 95—101. (In Russian)
 18. Startsev V.O., Nizina T.A., Startsev O.V. Tsvetovoy kriteriy klimaticheskogo stareniya epoksidnogo polimera [Color Criterion of Epoxy Resin Climatic Aging]. Plasticheskie massy [Plastics]. 2015, no. 7—8, pp. 45—48. (In Russian)
 19. Nizina T.A., Selyaev V.P., Nizin D.R., Chernov A.N. Modelirovanie vliyaniya aktinometricheskikh parametrov na izmenenie dekorativnykh kharakteristik epoksidnykh kompozitov, eksponirovannykh v naturnykh usloviyakh [Modeling of the Impact of Actinometrical Parameters on Epoxy Composites Decorative Characteristics Change Exposed in Field Conditions]. Regional’naya arkhitektura i stroitel’stvo [Regional Architecture and Engineering]. 2015, no. 2, pp. 27—36. (In Russian)
 20. Nizina T.A., Selyaev V.P. Material’naya baza vuza kak innovatsionnyy resurs razvitiya natsional’nogo issledovatel’skogo universiteta [Material Base of the University as an Innovative Resource for the Development of National Research University]. Dolgovechnost’ stroi-tel’nykh materialov, izdeliy i konstruktsiy: materialy Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Durability of Building Materials, Products and Structures : Materials of All-Russian Scientific and Technical Conference]. Saransk, Izdatel’stvo Mordovskogo universiteta Publ., 2014, pp. 115—121. (In Russian)
 21. Selyaev V.P., Nizina T.A., Zubankova N.O., Lankina Yu.A. Statisticheskiy analiz tsvetovykh sostavlyayushchikh lakokrasochnykh pokrytiy [Statistical Analysis of Color Components of Paint Coatings]. Svidetel’stvo ob ofitsial’noy registratsii programmy dlya EVM № 2006610820 ot 28.02.2006 g. v Rospatente po zayavke No. 2005613472 ot 29.12.2005 g. [Certificate of official registration of the computer program No. 2006610820 from 28.02.2006 in Rospatent under the application No. 2005613472 from 29.12.2005]. (In Russian)
 22. Frolkin O.A. Komp’yuternoe modelirovanie i analiz struktury kompozitsionnykh materialov : dissertatsiya … kandidata tekhnicheskikh nauk [Computer Simulation and Analysis of the Structure of Composite Materials: Candidate of Technical Sciences dissertation]. Saransk, 2000, 193 p. (In Russian)
 23. Selyaev V.P., Nizina T.A., Zubankova N.O. Ispol’zovanie metoda pryamogo skanirovaniya dlya otsenki izmeneniya tsvetovykh kharakteristik lakokrasochnogo pokrytiya pod deystviem klimaticheskikh faktorov [Using the Method of Direct Scan to Evaluate the Changes in the Color Characteristics of the Paint Coating under the Influence of Climatic Factors]. Vestnik otdeleniya stroitel’nykh nauk [Bulletin of the Department of Engineering Sciences]. 2004, no. 8, pp. 355—361. (In Russian)
 24. Erofeev V.T., Cherushova N.V., Afonin V.V., Mitina E.A. Metodika otsenki izmeneniya dekorativnykh svoystv lakokrasochnykh materialov pod deystviem ekspluatatsionnykh faktorov [Methodology to Evaluate the Change of Decorative Properties of Paint Materials under the Influence of Operational Factors]. Vestnik otdeleniya stroitel’nykh nauk [Bulletin of the Department of Engineering Sciences]. 2004, no. 8, pp. 180—185. (In Russian)
 25. Loganina V.I., Smirnov V.A., Khristolyubov V.G. Otsenka dekorativnykh svoystv lakokrasochnykh pokrytiy s ispol’zovaniem metodov tsifrovoy obrabotki izobrazheniy [Evaluation of Decorative Properties of Paint Coatings Using the Methods of Digital Image Processing]. Plasticheskie massy [Plastics]. 2006, no. 1, pp. 44—46. (In Russian)
 26. Selyaev V.P., Nizina T.A., Zubankova N.O. Metodika obobshchennoy otsenki dekorativnykh kharakteristik lakokrasochnykh pokrytiy na osnove komp’yuternykh tekhnologiy [Method of Generalized Assessment of Decorative Characteristics of Paint Coatings Based on Computer Technologies]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Stroitel’stvo [News of the Institutions of Higher Education]. 2008, no. 6, pp. 40—46. (In Russian)
 27. Selyaev V.P., Nizina T.A., Egunova E.A. Metod komp’yuternogo ekspress-analiza dekorativnykh kharakteristik zashchitnykh pokrytiy [The Method of Computer Express-Analysis of the Decorative characteristics of Protective Coatings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 1, pp. 153—158. (In Russian)

Download

Results 1 - 2 of 2