Error
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering
 • Error loading Modules:Can't create/write to file '/var/lib/mysql/tmp/#sql_bd4_0.MYI' (Errcode: 30) SQL=SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params FROM jos_modules AS m LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id = 0 AND ( mm.menuid = 8 OR mm.menuid = 0 ) ORDER BY position, ordering

DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

Localization of the places of stress-strain state changes of building structures based on the vibrodiagnostic measurement data

Vestnik MGSU 9/2014
 • Shakhraman'yan Andrey Mikhaylovich - SODIS LAB LLC Candidate of Technical Sciences, Director General, SODIS LAB LLC, 11-1 Bolotnikovskaya str., 117556, Moscow, Russian Federation; +7 (495) 545-48-40; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 54-66

The method of localization of changes in the deflected mode is based on the analysis of time series of oscillations (displacement, velocity, acceleration) of building constructions and structures. The method is based on the hypothesis that any changes in the deflected mode of structures result in changes in the oscillation energy. In this case, once the information on the structure oscillation parameters in different points of the building is available, the changes in the oscillation energy will signify the changes in the deflected mode in the relevant points.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.9.54-66

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residence Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p.
 2. Barkov Yu.V., Zakharov V.F., Opyleva S.N. Nekotorye sluchai povrezhdeniy i vosstanovleniya zdaniy [Some Cases of Damages and Reconstruction of Buildings]. Zhilishchnoe stroitel'stvo [Housing Construction]. 2000, no. 8, pp. 18—20.
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V. Povrezhdeniya zdaniy i mery po ikh predotvrashcheniyu [Damages of Buildings and Preventive Measures]. Moscow, Znanie Publ., 1986, 62 p.
 4. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 [Register of Emergencies of Buildings and Constructions in 2001—2010]. Moscow, RAASN Publ., 2011, 320 p.
 5. Shakhraman'yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal'nykh ob''ektov [Methodological Principles of the Development of Monitoring Systems of Load-bearing Structures in Unique Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 1, pp. 256—261.
 6. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M., Stepanov A.Yu. Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhennodeformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya slozhnoy prostranstvennoy formy; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. 2005128100/03; zayavl. 09.09.2005; opubl. 27.01.2007. Byul. ¹ 3 [Russian Patent 2292433 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction of a Complex Spatial Form; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. 2005128100/03; applied 09.09.2005; publ. 27.01.2007. Bulletin no. 3]. 6 p.
 7. Grigor'ev Yu.P., Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Dorofeev V.M. Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. Sposob opredeleniya izmeneniy napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy zdaniya ili sooruzheniya; patentoobladatel' Moskovskiy nauchno-issledovatel'skiy i proektnyy institut tipologii, eksperimental'nogo proektirovaniya. ¹ 2004128916/03; zayavl. 04.10.2004; opubl. 20.06.2005. Byul. ¹ 17 [Russian Patent 2254426 RF, MPK E04G23/00, G01M7/00. The Method of Determining the Stress and Strain State Changes in the Structures of a Building or a Construction; Patent Holder — Moscow Scientific Research and Design Institute of Typology, Experimental Design. No. 2004128916/03; applied 04.10.2004; publ. 20.06.2005. Bulletin no. 17]. 6 p.
 8. Shablinskiy G.E. Naturnye dinamicheskie issledovaniya stroitelnykh konstruktsiy [Field Dynamic Surveys of Building Structures]. Monograph. Moscow, 2009, 214 p.
 9. Shakhraman'yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of Monitoring Possibility of High-rise Buildings’ State on the Basis of Natural Frequencies Control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—36.
 10. Shakhraman'yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and Forecast Systems of Technical State of Buildings and Constructions. Theory and Practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64.

Download

DESIGN OF INTEGRATED SYSTEMS DESIGNATED FOR THE FORECASTING AND MONITORING OF EMERGENCIES IN BUILDINGS, STRUCTURES AND THEIR CLUSTERS

Vestnik MGSU 1/2013
 • Volkov Andrey Anatol'evich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice Rector for Information and Information Technologies, Chair, Department of Information Systems, Technology and Automation in Civil Engineering, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Rubtsov Igor' Vladimirovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Candidate of Technical Sciences, Professor, Chair, De- partment of Engineering Geodesy, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 208-2012

The authors propose their original method of design of systems designated for the forecasting and monitoring of emergencies in different types of buildings. The new method represents an integrated set of versatile activities and systems, including a layout of sensor elements and communication channels, installation of the monitoring system in a building, a structure, or a set (a cluster) of buildings and structures, pilot system operation, and metrological system testing.Critical values of controlled parameters are pre-set in accordance with an adaptive mathematical model developed on the basis of the design documentation and the data generated in the course of inspection of buildings and/or structures. If the parameters of a structure exceed critical values pre-set by the system, automated decision-making procedure is actuated. It may cause the operation of the building to stop or, alternatively, it may restrict or even prevent access to some areas inside the building. In some cases, one should analyze the time periods between regular inspections to determine whether additional tests are needed, or to run an additional monitoring system.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.1.208-2012

References
 1. Volkov A.A. Elementy kompleksnogo monitoringa kak sredstvo bezopasnoy ekspluatatsii stroitel'nykh ob"ektov [Elements of Integrated Monitoring Activities as the Instrument of Safe Operation of Construction Facilities]. Bol'shoy Rossiyskiy katalog. Stroitel'stvo. [Big Russian Catalogue. Construction.] Moscow, Katalogi i spravochniki publ., 2000, pp. 1327—1328.
 2. Volkov A.A. Bezopasnost' stroitel'nykh ob"ektov v chrezvychaynoy situatsii [Safety of Construction Facilities in Emergencies]. Sel'skoe stroitel'stvo [Rural Construction]. 2000, no. 3, pp. 42—43.
 3. Volkov A.A. Aktivnaya bezopasnost' stroitel'nykh ob"ektov [Active Safety of Construction Facilities]. Stroitel'naya mekhanika inzhenernykh konstruktsiy i sooruzheniy [Structural Mechanics of Construction Facilities], an interuniversity collection of research papers. Moscow, ASV Publ., 2000, no. 9, pp. 147—150.
 4. Shaposhnikov A.S. Analiz effektivnosti sistem monitoringa i prognozirovaniya chrezvychaynykh situatsiy prirodnogo i tekhnogennogo kharaktera na primere Moskvy [Analysis of Efficiency of Systems of Monitoring and Forecasting of Natural and Anthropogenic Emergencies Exemplifi ed by Moscow]. Tekhnologii grazhdanskoy bezopasnosti [Civil Safety Technologies]. 2009, vol. 6, no. 3-4, pp. 210—215.

Download

FUNDAMENTALS OF DATA SUPPORT OF SYSTEMS OF CONTINUOUS MONITORING OF THE TECHNICAL CONDITION OF UNIQUE STRUCTURES

Vestnik MGSU 11/2012
 • Soshnikov Aleksandr Aleksandrovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Information Systems, Technology and Automation in Civil Engineering, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 283 - 287

Currently, continuous monitoring of the technical condition of structures is in most cases reduced
to control over indicators compared to a set of limit values. The monitoring system alerts responsible
officers about the facts within or beyond permissible limits and saves files that contain the
measurement data. Generally, data analysis is non-automated and carried out post factum rather
than in the real-time mode. Systems of continuous monitoring of the technical condition of structures
need improved data monitoring, analysis and storage processes as well as the system of their immediate
retrieval. Besides, the above procedures need a thorough assessment. Obviously, any advancement
of technologies improves data processing (data collection, analysis, storage, presentation);
therefore, issues of monitoring and operation of a sustainable system are to attain a new level.
The information support of the system of continuous monitoring of the technical condition
of structures is viewed from the perspective of Information Flow Processing (IFP) and SCADAsystems.
Contemporary SCADA-systems are widely used to control and manage the industrial environment
of plants and factories.
Peculiarities of the system of continuous monitoring of the technical condition of structures
consist in the fact that this system does not produce any direct influence on the subject under control.
Undoubtedly, certain features of the SCADA system architecture (alert generation, integration
with DBMS) might be considered in the course of development of systems of continuous monitoring
of the technical condition of structures.
Systems of continuous monitoring of the technical condition of structures process basic interconnected
monitoring events and generate more complex ones. Thus, the behavior of structures
exposed to diverse influences may be considered in a new perspective.
It is obvious that systems of continuous monitoring of the technical condition of structures
require a data warehouse responsible for managing complex events, data storage and presentation.
Data warehouses are to be the major component of systems of continuous monitoring of the
technical condition of structures.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.11.283 - 287

References
 1. Krutikov O.V., Blokhina N.S., Soshnikov A.A. Kontrol’ sostoyaniya sooruzheniy pri nepreryvnom monitoringe: nakoplenie i predostavlenie dannykh [Continuous Monitoring within the Framework of Control over the Condition of Structures: Data Accumulation and Presentation]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2011, no. 11, pp. 35—37.
 2. Processing Flows of Information: from Data Streams to Complex Event Processing. Available at: http://home.dei.polimi.it/margara/papers/survey.pdf. Date of access: 17.08.2012.
 3. Norenkov I.P. Osnovy avtomatizirovannogo proektirovaniya [Fundamentals of Computer-aided Design]. Moscow, MGTU im. N.E. Baumana publ., 2002, 336 p.
 4. Shvetsov D. Intellektual’nye sistemy khraneniya dannykh v ASU TP [Intellectual Systems of Data Storage in Automatic Control Systems]. Sovremennye tekhnologii avtomatizatsii [Contemporary Automation Technologies]. Moscow, 2011, no. 4, pp. 42—46.
 5. GOST R 53778—2010. Zdaniya i sooruzheniya. Pravila obsledovaniya i monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya. Vved. 25.03.2010. [State Standard of Russia 53778—2010. Buildings and Structures. Rules of Examination and Monitoring of the Technical Condition. Introduced on 25.03.2010]. Moscow, Standartinform publ., 2010, 96 p.
 6. Krutikov O.V. Izmeritel’nye sistemy pri nepreryvnom monitoringe mostov [Measurement Systems in the Event of Continuous Monitoring of Bridges]. Moscow, Institut Giprostroymost Publ., 2008, no. 2, pp. 89—92.
 7. Booch G., Maksimchuk R.A., Engle M.W., Yong B.J., Conallen J., Houston K.A. Ob”ektno-orientirovannyy analiz i proektirovanie s primerami prilozheniy [Object-oriented Analysis and Design with Applications]. Moscow, Vil’yams publ., 2010, 720 p.

Download

FORMATION OF THE STRUCTURE AND COMPOSITION OF THE DATA BANK OF THE SYSTEM OF OPERATIONAL MONITORING OF UNIQUE CONSTRUCTION FACILITIES

Vestnik MGSU 11/2012
 • Soshnikov Aleksandr Aleksandrovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Information Systems, Technology and Automation in Civil Engineering, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Blokhina Nina Sergeevna - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Information Systems, Technology and Automation in Civil Engineering, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 288 - 292

The subject matter of the article is the system of continuous monitoring of the technical condition
of structures and its components. The authors also consider the approach to formation of the
data bank based on the cyclic data warehouse. The cyclic data warehouse (CS) is the basic element
of the data bank. Portions of data that represent continuous measurements taken in the non-stop
mode can be rapidly and efficiently saved into the CS system. CS is a file of a fixed size containing
a header and a sequence of objects. Data is supplied into the CS continuously in the cyclic mode:
incoming new data portions replace the outdated ones. New items are written over the old ones
when the storage time of the latter is expired. Data access in the CS is possible within the period
between the recording and replacement of the item.
The proposed option of the system of continuous monitoring of the technical condition of structures
ensures effective asynchronous data transmission between software modules and servers
and data consistency, because:
there is no more need for any additional data deletion operations;
the fixed size of a CS item allows fast data positioning in the CS file in the course of the random
access.
CS of sufficient size will provide for the possibility of a long delay in data transmission in case
of an abnormal situation occurring in the course of operation of the system of continuous monitoring
of the technical condition of structures.
Long-term operation of cyclic data warehouses has proven their effectiveness. For example,
a cyclic data warehouse is incorporated into a continuous monitoring system of the bridge over the
Matsesta River as the core data bank element.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.11.288 - 292

References
 1. GOST R 8.596—2002 Metrologicheskoe obespechenie izmeritel’nykh sistem. Osnovnye polozheniya. [State Standard R 8.596—2002. Metrological Assurance of Systems of Measurements. Main Provisions]. 15 p.
 2. Krutikov O.V., Blokhina N.S., Soshnikov A.A. Kontrol’ sostoyaniya sooruzheniy pri nepreryvnom monitoringe: nakoplenie i predostavlenie dannykh [Control over Condition of Structures Using Their Continuous Monitoring: Data Accumulation and Presentation]. Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2011, 11, pp. 35—37.
 3. Krutikov O.V. Izmeritel’nye sistemy pri nepreryvnom monitoringe mostov [Measurement Systems of Continuous Bridge Monitoring]. Institut Giprostroymost Publ., 2008, no. 2, pp. 89—92.
 4. How NTFS Works, Microsoft. Available at: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc781134(WS.10).aspx. Date of access: 15.08.2012.
 5. Matveev I.K., Kravchenko E.A., Manokhin A.A., Krutikov O.V. Most pod kontrolem [The Bridge under Control]. Avtomobil’nye dorogi [Motor Roads]. 2005, no. 6, pp. 24—26.
 6. Krutikov O.V., Syrkov A.V., Gershuni I.Sh. Sozdanie sistemy nepreryvnogo monitoringa sostoyaniya vantovogo mosta Fakel cherez r. Shaitanku v Salekharde [Development of the System of Continuous Monitoring of the Condition of Fakel, a Cable Bridge over the Shaitanka River in Salekhard]. Vestnik mostostroeniya [Bridge Building News Bulletin]. 2008, no. 2, pp. 38—42.

Download

Experience of using automated monitoring systems of the strain state of bearing structures on the olympic objects sochi-2014

Vestnik MGSU 12/2015
 • Shakhraman’yan Andrey Mikhaylovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Director General, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.
 • Kolotovichev Yuriy Aleksandrovich - Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS) candidate of technical sciences, Deputy chief designer, Research and Production Association of Modern Diagnostic Systems (NPO SODIS), innovative center «Skolkovo», 4-2 Lugovaya str., 143026, Moscow, Russian Federation.

Pages 92-105

Various defects, which occur because of the influence of different environmental factors become the reason for the emergencies of building structures. Monitoring of certain parameters of bearing structures in the process of their erection and beginning of operation will help detecting negative processes which may endanger mechanical safety of buildings. The authors offer the operating results of automated monitoring system of the bearing structures state of the ice arena “Shayba” in the Olympic park in Sochi during the earthquake which happened on December 23th, 2012. The arena was equipped with a dynamic monitoring system, which helped estimating the influence of a seismic occurrence on the building constructions, to make prompt conclusions on absence of damages of the bearing structures, get important data on the dynamic response of the structure.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.12.92-105

References
 1. Senderov B.V. Avarii zhilykh zdaniy [Emergencies of Residential Buildings]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1992, 216 p. (In Russian)
 2. Eremin K.I., Makhutov N.A., Pavlova G.A., Shishkina N.A. Reestr avariy zdaniy i sooruzheniy 2001—2010 godov [Register of the Emergencies of Buildings and Structures in 2001—2010]. Moscow, 2011, 320 p. (In Russian)
 3. Senderov B.V., Barkov Yu.V., Zakharov V.A. Analiz povrezhdeniy krupnopanel’nykh zdaniy [Analysis of Damages of Large Panel Buildings]. Sbornik nauchnykh trudov [Collection of Scientific Works]. Moscow, 1986, 230 p. (In Russian)
 4. Senderov B.V., Dronov Yu.P. Naturnye issledovaniya prochnosti krupnopanel’nykh zdaniy [Field surveys of the stability of large panel buildings]. Bukharest, Rumania, INCHERK Publ., 1986. (In Russian)
 5. Shakhraman’yan A.M. Metodicheskie osnovy sozdaniya system monitoringa nesushchikh construktsiy unikal’nykh ob’’ektov [Methodological principles of the development of monitoring systems of load-bearing structures in unique buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, pp. 256—262. (In Russian)
 6. Shakhramanyan A., Kukartz J., Kolotovichev Y.A. Modern Structural Monitoring Systems for High-Rise and Unique Buildings. 2nd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM). Nottingham, UK, 2013.
 7. Sluzhba srochnykh doneseniy [Emergency Message Service]. Geofizicheskaya sluzhba RAN [Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences]. Available at: http://www.ceme.gsras.ru/ceme/. Date of access: 15.10.2015. (In Russian)
 8. Mkrtychev O.V., Dzhinchvelashvili G.A. Problemy ucheta nelineynostey v teorii seysmostoykosti (gipotezy i zabluzhdeniya) [Problems of Accounting for Nonlinearities in the Theory of Seismic Resistance (Hypotheses and Mistakes)]. 2nd edition. Moscow, MGSU Publ., 2014, pp. 88—89. (In Russian)
 9. Batel M. Operational Modal Analysis — Another Way of Doing Modal Testing. Sound and Vibration. August 2002, pp. 22—27.
 10. Siebel T., Friedman A., Koch M., Mayer D. Assessment of Mode Shape-Based Damage Detection Methods under Real Operational Conditions. 6th European Workshop on Structural Health Monitoring. Dresden, Germany, 2012.
 11. Sohn H., Farrar C.R., Hemez F.M., Shunk D.D., Stinemates D.W., Nadler B.R., Czamecki J.J. A Review of Structural Health Monitoring Literature: 1996—2001. Los Alamos, NM, USA, Los-Alamos National Laboratory, Report LA-13976-MS, 2004.
 12. Rainieri C., Fabbrocino G. Operational Modal Analysis of Civil Engineering Structures. 1st edition. New York, Springer-Verlag Publ., 2014, 322 p. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-0767-0.
 13. Patrikeev A.V. Sistema dinamicheskogo monitoringa inzhenernogo sooruzheniya kak klyuchevoy element ego tekhnicheskoy bezopasnosti [Dynamic Monitoring of Engineering Structures as a Key Element of its Technical Security]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 3, pp. 133—140. (In Russian)
 14. Zavalishin S.I., Shablinskiy G.E., Zubkov D.A., Rumyantsev A.A. Dinamicheskiy monitoring zdaniy i sooruzheniy dlya kontrolya ikh seysmostoykosti [Dynamic Monitoring of Buildings and Structures to Control their Seismic Resistance]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies of Buildings and Structures]. September 2009. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/126.pdf. (In Russian)
 15. Belostotskiy A.M., Kalichava D.K., Nagibovich A.I., Petryashev N.O., Petryashev S.O. Adaptiruemye konechnoelementnye modeli v osnove dinamicheskogo monitoringa nesushchikh konstruktsiy vysotnykh zdaniy. Chast’ 2. Verifikatsiya metodiki na stendovykh modelyakh [Adaptable Finite Element Models on the Basis of Dynamic Monitoring of Bearing Structures of High-rise Buildings]. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2012, vol. 8, no. 4, pp. 28—42. (In Russian)
 16. Savin S.N., Demishin S.V., Sitnikov I.V. Monitoring unikal’nykh ob”ektov s ispol’zovaniem dinamicheskikh parametrov po GOST R 53778-2010 [Monitoring of Unique Objects Using Dynamoc Parametres According to State Standard GOST R 53778-2010]. Inzhenerno-stroitel’nyy zhurnal [Engineering and Construction Journal]. 2011, no. 7, pp. 33—39.(In Russian)
 17. Shakhraman’yan A.M. Analiz vozmozhnostey monitoring sostoyaniya vysotnykh zdaniy na osnove kontrolya sobstvennykh chastot kolebaniy [Analysis of monitoring Possibility of high-rise buildings’ state on the basis of natural frequencies control]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2013, no. 1 (36), pp. 34—35. (In Russian)
 18. Korepanov V.V., Tsvetkov R.V. Sezonnye izmeneniya sobstvennykh chastot kolebaniy zdaniy na svaynom fundamente [Seasonal Changes of Natural Vibrations of Buildings on Pile Foundation]. Vestnik Permskogo natsional’nogo issledovatel’skogo politekhnicheskogo universiteta. Mekhanika [PNRPU Mechanics Bulletin]. 2014, no. 2, pp. 153—167. (In Russian)
 19. Minh-Nghi T., Lardies J., Marc B. Natural Frequencies and Modal Damping Ratios Identification of Civil Structures from Ambient Vibration Data. Shock and Vibration. 2006, no. 13, pp. 429—444. DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2006/625927
 20. Cruciat R., Ghindea C. Experimental Determination of Dynamic Characteristics of Structures. Mathematical Modelling in Civil Engineering. 2012, no. 4, pp. 51—59.
 21. Dmitriev S.N., Khamidullin R.K. Korrektsiya matritsy dempfirovaniya s ispol’zovaniem eksperimental’nykh znacheniy koeffitsientov modal’nogo dempfirovaniya [Correction of Damping Matrix Using Experimental Values of Modal Damping Coefficients]. Inzhenernyy zhurnal: nauka i innovatsii [Engineering Journal: Science and Innovations]. 2013, no. 3 (15). Available at: http://engjournal.ru/articles/619/619.pdf. (In Russian)
 22. Shakhraman’yan A.M. Systemy monitoringa i prognoza tekhnicheskogo sostoyaniya zdaniy i sooruzheniy. Teoriya i praktika [Monitoring and forecast systems of technical state of buildings and constructions. Theory and practice]. Russkiy inzhener [Russian Engineer]. 2011, no. 1 (28), pp. 54—64. (In Russian)
 23. Kapustyan N.K., Klimov A.N., Antonovskaya G.N. Vysotnye zdaniya: opyt monitoringa i puti ego ispol’zovaniya pri proektirovanii [High-rise Buildings: Monitoring Experience and Ways of its Use in Design]. Vysotnoe stroitel’stvo [High-rise Construction]. 2013, no. 11, pp. 6—12. (In Russian)
 24. Kapustyan N.K., Tarakanovskiy V.K., Voznyuk A.B., Klimov A.N. Deystvuyushchaya sistema monitoringa vysotnogo zhilogo zdaniya v Moskve [Effective Monitoring System of a High-Rise Residential Building in Moscow]. Predotvrashchenie avariy zdaniy i sooruzheniy [Preventing Emergencies оf Buildings and Structures]. August 2010. Available at: http://pamag.ru/src/pressa/028.pdf. (In Russian)
 25. Klimov A.N. Prognoz razvitiya napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya konstruktsiy vysotnogo zdaniya na osnovanii dannykh sistemy monitoringa [Development Forecast of Stress-Strain State of Structures of a High-Rise Building on the Basis of Monitoring Systems]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Constructuin]. 2013, no. 11, pp. 13—16. (In Russian)

Download

INTEGRATED SECURITY PROVISION AND URBAN PLANNING IN EXPLOITATION OF RUSSIA’S ARCTIC SHELF RESOURCES

Vestnik MGSU 2/2018 Volume 13
 • Kalashnikov Pavel Kirillovich - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)» (Gubkin University) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Design Automation of Oil and Gas Industries, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)» (Gubkin University), 65-1, Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russian Federation.
 • Dunichkin Ilya Vladimirovich - Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Urban planning, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation.
 • Bogachev Konstantin Viktorovich - Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU) Candidate of Technical Sciences, Student, Department of Urban planning, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation.

Pages 141-147

Issues of strategic national interests of the Russian Federation in the Arctic region, in particular in its shelf part, are considered. Subject: territory of the Arctic zone of the Russian Federation and the water area of the Arctic Ocean. The main steps taken by the Russian Federation with regard to ensuring national security and urban development in the Arctic are highlighted. The dynamics of the changing international situation and the emerging confrontations with the countries that are members of the Arctic Council are described. Modern approaches to ensuring national security in the Arctic are discussed. Attention is paid to the issue of absence of a single executive body overseeing the Arctic region, including all northern administrative-territorial units, the so-called “Ministry of the Arctic”. Research objectives: analyze the role of economic and urban development of the Arctic in ensuring national security and modernization of Russia. Materials and methods: analysis of the current state of affairs in the field of security, national legislation, socio-economic and geographic location and prospects for environmental management in the Arctic region. Results: the natural-resource and transport-logistical potentials of the Arctic region, measures to ensure national security and urban development are analyzed. Conclusions: the results obtained are important for creating an integrated approach to ensuring integrated security and urban development in exploration of the resources of the Arctic shelf of the Russian Federation. Sustainable development of Russia’s Arctic zone in the fields of socio-economic, urban development, environmental management and environmental protection can be provided by scientific studies and monitoring. The problem of absence of a town-planning regulatory framework regulating the integrated development of the Arctic regions should be resolved by the bill “On the development of the Arctic zone of the Russian Federation”.

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.2.141-147

Download

Results 1 - 6 of 6