RESEARCH OF BUILDING MATERIALS

Optimization of cement composites with the use of fillers from the Chechen Republic fields

Vestnik MGSU 12/2014
 • Balatkhanova Elita Mahmudovna - Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva) doctoral candidate, Department of Construction Materials and Technologies, Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva), 68 Bol’shevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; +7 (8342) 47-40-19; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Erofeev Vladimir Trofimovich - Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva) Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair, Department of Construction Materials and Technologies, dean, Department of Architecture and Construction, Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva), 68 Bol’shevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; +7 (8342) 47-40-19; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Bazhenov Yuriy Mikhailovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair, Department of Binders and Concrete Technology, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 287-49-14, ext. 31-02, 31-03, 31-01; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Mitina Elena Aleksandrovna - Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Highways and Special Engineering Structures, Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva), 68 Bol’shevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; +7 (8342) 47-40-19; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Rodin Alexander Ivanovich - Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva) Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer, Department of Economy and Management in Construction, Ogarev Mordovia State University (MGU im. Ogareva), 68 Bol’shevistskaya str., Saransk, 430005, Russian Federation; +7 (8342) 47-40-19; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Eremin Aleksey Vladimirovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) head, laboratory of Physical and Chemical Analysis, Scientific and Research Institute of Construction Materials and Technologies, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Adamtsevich Aleksey Olegovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Candidate of Technical Sciences, head, Principal Regional Center of Collective Use of Scientific Institute of Construction Materials and Technologies, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 656-14-66; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 121-130

The fillers together with binders take part in microstructure formation of matrix basis and contact zones of a composite. The advantage of cement matrix structure with a filler is that inner defects are localized in it - microcracks, macropores and capillary pores, as well as that their quantity, their sizes and stress concentration decrease. Structure formation of filled cement composites is based on the processes taking place in the contact of liquid and stiff phases, which means, it depends on the quantitative relation of the cement, fillers and water, and also dispersivity and physical and chemical activity of the fillers. In the article the authors offer research results of the processes of hydration and physical-mechanical properties of cement composites with fillers from the fields of the Chechen Republic. Research results of heat cement systems are presented, modified by fine fillers. Optimal composition of cement composites filled with powders of quartz, sandstone, river and a mountain limestone of different particle size composition, characterized by a high strength, are obtained.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.12.121-130

References
 1. Afanas’ev N.F., Tseluyko M.K. Dobavki v betony i rastvory [Additives in Concrete and Solutions]. Kiev, Budivel’nyk Publ., 1989, 128 p. (In Russian)
 2. Dvorkin L.I., Solomatov V.I., Vyrovoy V.N., Chudnovskiy S.M. Tsementnye betony s mineral’nymi napolnitelyami [Cement Concretes with Mineral Fillers]. Kiev, Budivel’nyk Publ., 1991, 136 p. (In Russian)
 3. Lazarev A.V., Kaznacheev S.V., Erofeeva I.V., Rodina N.G. Vliyanie vida napolnitelya na deformativnost’ epoksidnykh kompozitov v usloviyakh vozdeystviya model’noy bakterial’noy sredy [Infl uence of a Type of a Filler on Deformability of Epoxy Composites in the Conditions of Infl uence of Model Bacterial Environment]. Razrabotka effektivnykh aviatsionnykh, promyshlennykh, elektrotekhnicheskikh i stroitel’nykh materialov i issledovanie ikh dolgovechnosti v usloviyakh vozdeystviya razlichnykh ekspluatatsionnykh faktorov : materialy Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii 19—20 dekabrya 2013 g. [Materials of the International Scientific and Technical Conference: Development of Effective Aviation, Industrial, Electrotechnical and Construction Materials and Research of their Durability in the Conditions of the Influence of Various Operational Factors]. Saransk, Mordovia State University Publ., 2013, pp. 188—194. (In Russian)
 4. Panteleev A.S., Kolbasov V.N., Savin E.S. Karbonatnye porody — mikronapolniteli dlya tsementa [Carbonate Breeds — Microfillers for Cement]. Trudy MKhTI im. D.I. Mendeleeva [Works of D. Mendeleyev Institute of Chemical Technology of Moscow]. 1964, no. 45, pp. 19—24. (In Russian)
 5. Solomatov V.I., Takhirov M.K., Takher Shakh Md. Intensivnaya tekhnologiya betona [Intensive Technology of Concrete]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1989, 284 p. (In Russian)
 6. Bazhenov Yu.M. Novomu veku — novye betony [New Concretes to the New Age]. Stroitel’nye materialy, oborudovanie, tekhnologii XXI veka [Construction Materials, Equipment, Technologies of the 21st Century]. 2000, no. 2 (11), no. 10. (In Russian)
 7. Degtyareva M.M. Tekhnologiya i svoystva betona s binarnym napolnitelem «kvarts — izvestnyak» [Technology and Properties of concrete with Binary Fillers "Quartz-Limestone"]. Theses for the Dissertation of the Candidate of Technical Sciences. Moscow, 1995, 19 p. (In Russian)
 8. Erofeev V.T., Bazhenov Yu.M., Zavalishin E.V., Bogatov A.D., Astashov A.M., Korotaev S.A., Nikitin L.V. Silikatnye i polimersilikatnye kompozity karkasnoy struktury rolikovogo formirovaniya [Silicate and Polymer-Silicate Composites of the Truss Structure of Roller Formation]. Moscow, ASV Publ., 2009, 160 p. (In Russian)
 9. Krasnyy I.M. O mekhanizme povysheniya prochnosti betona pri vvedenii mikronapolnitelya On the Method of Concrete Strength Increase in Case of Microfi ller Introduction]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 1987, no. 5, pp. 10—11. (In Russian)
 10. Ovcharenko F.D., Solomatov V.I., Kazanskiy V.M. O mekhanizme vliyaniya tonkomolotykh dobavok na svoystva tsementnogo kamnya [On the Infl uence Mechanism of Floured Additives on Cement Stone Properties]. Doklady AN SSSR [Reports of Academy of Sciences of the USSR]. 1985, vol. 284, no. 2, pp. 289—403. (In Russian)
 11. Solomatov V.I. Razvitie polistrukturnoy teorii kompozitsionnykh stroitel’nykh materialov [Development of the Polystructural Theory of Composite Construction Materials]. Izvetiya vuzov. Stroitel’stvo i arkhitektura [Proceedings of Institutions of Higher Education. Construction and Architecture]. 1985, no. 8, pp. 58—64. (In Russian)
 12. Basin E.V., editor. Rossiyskaya arkhitekturno-stroitel’naya entsiklopediya. T. 1. Stroyindustriya, stroitel’nye materialy, tekhnologiya i organizatsiya proizvodstva rabot. Stroitel’nye mashiny i oborudovanie [Russian architectural and construction encyclopedia. Vol. 1. Construction Industry, Construction Materials, Technology and Works Management]. Moscow, VNIINTPI Publ., 1995, vol. 1, 495 p. (In Russian)
 13. Adamtsevich A.O., Pustovgar A.P., Eremin A.V., Pashkevich S.A. Vliyanie formiata kal’tsiya na gidratatsiyu tsementa s uchetom fazovogo sostava i temperaturnogo rezhima tverdeniya [Investigation of the Effect of Calcium Formate on Hydration Process of Cement with Account for the Phase Composition and Temperature Mode of Hardening]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2013, no. 7, pp. 59—61. (In Russian)
 14. Makridin N.I., Tarakanov O.V., Maksimova I.N., Surov I.A. Faktor vremeni v formirovanii fazovogo sostava struktury tsementnogo kamnya [Time Factor in Formation of Phase Structure of a Cement Stone]. Regional’naya arkhitektura i stroitel’stvo [Regional architecture and construction]. 2013, no. 2, pp. 26—31. (In Russian)
 15. Barbara Lothenbach, Gwenn Le Saout, Mohsen Ben Haha, Renato Figi, Erich Wieland Hydration of a low-alkali CEM III/B–SiO2 cement (LAC). Cement and Concrete Research. 2012, vol. 42, no. 2, pp. 410—423. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.11.008.
 16. Jansen D., Goetz-Neunhoeffer F., Lothenbach B., Neubauer J. The Early Hydration of Ordinary Portland Cement (OPC): An Approach Comparing Measured Heat Flow with Calculated Heat Flow from QXRD. Cement and Concrete Research, 2012, vol. 42, no. 1, pp. 134—138. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.09.001.
 17. Jeffrey W. Bullard, Hamlin M. Jennings, Richard A. Livingston, Andre Nonat, George W. Scherer, Jeffrey S. Schweitzer, Karen L. Scrivener, Jeffrey J. Thomas Mechanisms of Cement hydration. Cement and Concrete Research. December 2011, vol. 41, no. 12, pp. 1208—1223. DOI: 10.1016/j.cemconres.2010.09.011.
 18. Nguyen Van Tuan, Guang Ye, Klaas van Breugel, Oguzhan Copuroglu. Hydration and Microstructure of Ultra High Performance Concrete Incorporating Rice Husk Ash. Cement and Concrete Research. 2011, vol. 41, no. 11, pp. 1104—1111.
 19. Pashkevich S., Pustovgar A., Adamtsevich A., Eremin A. Pore Structure Formation of Modified Cement Systems, Hardening over the Temperature Range from +22°C to –10°C. Applied Mechanics and Materials. 2014, vols. 584—585, pp. 1659—1664.
 20. Sabine M. Leisinger, Barbara Lothenbach, Gwenn Le Saout, C. Annette Johnson. Thermodynamic Modeling of Solid Solutions Between Monosulfate and Monochromate 3CaO Al2O3 Ca[(CrO4)x(SO4)1-x] nH2O. Cement and Concrete Research. 2012, vol. 42, No. 1, pp. 158—165. DOI: 10.1016/j.cemconres.2011.09.005.

Download

Results 1 - 1 of 1