Features of business mechanism of construction in present conditions

Vestnik MGSU 8/2015
 • Silka Dmitriy Nikolaevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Economical Sciences, Associate Professor, chair, Department of Economy and Management in Construction, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Urazova Kseniya Vadimovna - Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU) postgraduate student, Department of Economy and Management in Construction, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoye shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 171-185

A business mechanism of the construction in the present conditions is formed under the influence of private business and also to great extend under the influence of the government. The functional, which the government possesses, may determine the solution of not only branch-wise tasks, but also the tasks of coordination system character. Together with positive increase in construction volumes the branch faces periodical crises, the increasing number of unsolved tasks and problems, which determine the currency of the investigation of business mechanisms and the ways of raising its efficiency. The authors present an analysis of the features of management and economical mechanism, which is, first of all, within the competence of the government. The peculiarities and disadvantages of the use of different approaches to economy organization are specified. Recommendation on improving the situation basing on consolidation of the instruments of the existing development mechanisms are given.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.8.171-185

References
 1. Kolotovkin A.V. Competition in Today’s Economy. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014, no. 9—10, pp. 304—305.
 2. Potapova M.A. Driving Power of Competition. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. 2014, no. 9—10, pp. 316—319.
 3. Kiyatkina E.P., Knyaz’kina E.V. Osobennosti formirovaniya organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma funktsionirovaniya stroitel’nykh predpriyatiy v usloviyakh ekonomicheskoy nestabil’nosti [Features of Business Mechanism Formation of Construction Companies’ Functioning in the Conditions of Economical Instability]. Voprosy ekonomiki i prava [Questions of Economy and Law]. 2012, no. 8, pp. 97—101. (In Russian)
 4. Novikov A.V. Sovremennyy vzglyad na organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya rossiyskim predpriyatiem [Contemporary View of the Business Mechanism for Russian Company Management]. Nauchnyy zhurnal NIU ITMO [Scientific Journal NRU ITMO]. 2011, no. 6. Available at: http://economics.ihbt.ifmo.ru/ru/article/6600/The_modern_view_of_the_organizational_economic_mechanism_of_the_Russian_enterprise_management.htm/. Date of access: 04.04.2015. (In Russian)
 5. Fedorovich V.O. Sostav i struktura organizatsionno-ekonomicheskogo mekhanizma upravleniya sobstvennost’yu krupnykh promyshlennykh korporativnykh obrazovaniy [Composition and Structure of Business Mechanism of Property Management of Big Industrial Corporative Entities]. Sibirskaya finansovaya shkola [Syberian Finantial School]. 2006, no. 2, pp. 45—54. (In Russian)
 6. Shilova T.A. Organizatsionno-ekonomicheskiy mekhanizm obespecheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya [Business Mechanism of Providing Competitive Ability of a Company]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya [International Scientific and Practical Conference]. Available at: http://www.rusnauka.com/SND/Economics/10_shilova.doc.htm. Date of access: 04.04.2015. (In Russian)
 7. Yas’kova N.Yu., Silka D.N. Novyy vektor poiska adekvatnykh formatov upravleniya delovoy aktivnost’yu investitsionno-stroitel’noy sfery [New Search Vector for Adequate Formats of Business Management in Investment and Construction Sphere]. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Proceedings of Irkutsk National Research Technical University]. 2012, no. 11 (70), pp. 280—283. (In Russian)
 8. Larionova Yu., Pavlova S.A. Features of Housing and Solving the Housing Problem in Russia. Life Science Journal. 2014, no. 11, pp. 650—653.
 9. Larionov A., Panibratov J. Steady Development of Construction Organization of Housing Profile. World Applied Sciences Journal (Problems of Architecture and Construction). 2013, no. 23, pp. 144—148. Available at: http://www.idosi.org/wasj/wasj23%28pac%2913/29.pdf. Date of access: 04.04.2015. DOI: http://dx.doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.23.pac.90029. (In Russian)
 10. Larionov A., Panibratov J. Time is the Most Important Resource for Increasing Construction Efficiency. Applied Mechanics and Materials. 2015, vols. 725—726, pp. 1007—1012. Available at: http://www.scientific.net/AMM.725-726.1007. Date of access: 04.04.2015. DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.725-726.1007.
 11. Perez C. Technological Revolutions and Technoeconomic Paradigms. Cambridge Journal of Economics. 2009, vol. 34, no.1, pp. 185—202. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cje/bep051.
 12. Ivanter A. Meynstrim zaminirovan [Mainstream is Mine-Studded]. Ekspert [Expert]. 2015, no. 17 (943). Available at: http://expert.ru/expert/2015/17/mejnstrim-zaminirovan/. Date of access: 04.06.2015. (In Russian)
 13. Model’ N. Gosudarstvenno-chastnaya proverka [State-Private Inspection]. Ekspert. Severo-Zapad [Expert. North-West]. 2015, no. 22—24 (707). Available at: http://expert.ru/northwest/2015/24/gosudarstvenno-chastnaya-proverka/. Date of access: 04.06.2015. (In Russian)
 14. Bukreev A.M., Roshchupkina I.V. Krizis-menedzhment v aktsionernykh obshchestvakh [Crisis Management in Stock Companies]. Voronezh, Voronezhskiy gosudarstvennyy universitet Publ., 2006, 323 p. (In Russian)
 15. Buzyrev V.V., Gusev E.V., Savel’eva I.P., Fedoseev I.V. Planirovanie na stroitel’nom predpriyatii [Planning in a Construction Company]. Moscow, KnoRus Publ., 2010, 536 p. (In Russian)
 16. Bogolib T.M. Budget Revenues in the Financial Regulation. European Science Review. June 2014, no. 5—6, pp. 178—182.
 17. Krylov G.Z. O programmnom byudzhete vo Frantsii [On Program Budget in France]. Finansy [Finances]. 2010, no. 8, pp. 68—71. (In Russian)
 18. Silka D.N. Printsipy gosudarstvennogo upravleniya tsiklami delovoy aktivnosti v stroitel’stve [Principles of State Management of Business Cycles in the Construction]. Moscow, MGSU Publ., 2012, 216 p. (In Russian)
 19. Koroleva A. Investitsii dolzhny byt’ ekonomnymi [Investment should be Money-Saving]. Expert Online. June 02, 2015. Available at: http://expert.ru/2015/06/2/investitsii-dolzhnyi-byit-ekonomnyimi/. Date of access: 04.06.2015. (In Russian)
 20. Bakrunov Yu.O., Silka D.N. Razvitie mekhanizma gosudarstvennochastnogo partnerstva v stroitel’stve v usloviyakh krizisa [Development of State Partnership Mechanism in the Construction in Crisis Conditions]. Ekonomika stroitel’stva [Economy of Construction]. 2009, no. 3 (576), pp. 13—17. (In Russian)
 21. Silka D.N. O merakh regulirovaniya gosudarstvennogo zakaza v stroitel’stve [On Methods of Regulating the State Order in Construction]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economy. Theory and Practice]. 2011, no. 28, pp. 17—21. (In Russian)
 22. Volkova V.N., Emel’yanova A.A. Teoriya sistem i sistemnyy analiz v upravlenii organizatsiyami: Spravochnik [Theory of Systems and System Analysis in Corporate Governance]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2006, 848 p. (In Russian)
 23. Zubets A. Osnovnye ekonomicheskie itogi maya [Main Economical Results of May]. Expert Online. June 9, 2015. Available at: http://expert.ru/2015/06/9/osnovnyie-ekonomicheskie-itogi-maya/. (In Russian)
 24. Silka D.N., Dolotov M.M. Opredelenie tendentsiy razvitiya stroitel’nogo predpriyatiya [Defining the Development Tendencies of a Construction Company]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economy: Theory and Practice]. 2011, no. 16, pp. 53—57. (In Russian)
 25. Lugovaya V.P., Abdukadyrova Kh.A., Suyunov A.S., Suyunov B.A. Problemy povysheniya kachestva produktsii predpriyatiy stroyindustrii [Problems of Raising the Quality of the Production in Construction Industry Companies]. Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2015, no. 6, pp.183—187. (In Russian)

Download

Experience of analyzing legislative and scientific components while choosing the assessment criteria in open competitions on design

Vestnik MGSU 3/2015
 • Reshetova Anna Yur'evna - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Construction of Thermal and Nuclear Power Engineering Objects, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 781-80-07; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 92-98

This research study defines the right of the customer to carry out public procurement for design objects of capital construction in the form of open competition, offers the comparative analysis of the evaluation criteria based on the old and the new legislative framework for public procurement. It was assumed, there in the legislation is no clear conceptual framework governing the selection of the evaluation criteria, the same as a method for improving the selection criteria for the assessment of the State order for the design. The process of public procurement in the Russian Federation beginning from 01.01.2014 g. is regulated by the federal law no. 44-FZ from 05.04.2013 “On the contract system in the procurement of goods, works and services for public and municipal needs” (hereinafter - the Law of the contract system). Open competition remains the most carefully prepared and developed of all the procedures for procurement. However, in practice the customers continued to violate the normative and legal regulation of public procurement. One of the most troublesome aspects of the Russian legislation is the criteria defined by customers to evaluate the participants who submitted their applications for the contest. Here we would like to note that according to the Law on contract system such criteria as “term of work performance” and “term and volume of providing the guarantee for quality of the works” aren’t subject to an assessment, in comparison with the Law on government procurements existing earlier. However, as scientific researches in the field show, these criteria were very essential and necessary for assessing the applications. The analysis of the past competitions showed that with the criterion “quality of works” the customer, in most cases, doesn’t establish any certain requirements to the participant of purchase. He asks to supply only the so-called offer on quality of works consisting in the detailed description of their performance according to the specification on design of the capital construction project, which is an integral part of competitive documentation on purchase execution. With such criteria as “qualification of the participant of competition”, “experience in similar types of works”, “business reputation” and “existence of purchase of the material and other resources necessary for work performance”, with adoption of law on contract system, serious changes didn’t happen. The innovation of the legislation is only that now the customer has to establish minimum / extremely minimum and/or maximum / extremely maximum assessment value according to these criteria in competitive documentation. The assessment of applications will occur in this case according to legislatively certain mathematical formulas of calculation. On the basis of the above, considering a scientific component of this research, it is possible to tell that, despite some changes of an assessment criteria, in general the mechanism of their choice hasn’t been improved.

DOI: 10.22227/1997-0935.2015.3.92-98

References
 1. O kontraktnoy sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh nuzhd (s izmeneniyami i dopolneniyami) : Federal’nyy zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ [Federal Law No. 44-FZ from 05.04.2013: On the Contract System in the Procurement of Goods, Works and Services to Meet the State and Municipal Needs (amended and revised)]. Garant : informatsionno-pravovoy portal [Garant: Informational Legislative Portal]. Available at: http://base.garant.ru/70353464. Date of access: 12.01.2015. (In Russian)
 2. O prinyatii Obshcherossiyskogo klassifikatora vidov ekonomicheskoy deyatel’nosti, produktsii i uslug (ne nuzhdaetsya v gosregistratsii) : Postanovlenie Gosstandarta RF ot 06.08.1993 № 17 [Resolution of the State Committee of the Russian Federation for Standardization and Metrology from 06.08.1993 No 17: On the Approval of the All-Russian Classifier of the Types of Economic Activity, Products and Services]. Elektronnyy fond pravovoy i normativno-tekhnicheskoy dokumentatsii [Electronic Fund of Legislative and Normative Technical Documentation]. Available at: http://docs.cntd.ru/document/901763474. Date of access: 12.01.2015. (In Russian)
 3. Malykha G.G., Reshetova A.Yu., Chernykh V.N. Postroenie metodiki kriteriev pri provedenii torgov na proektirovanie v stroitel’stve [Criteria Procedure Development for Tender in Construction Design]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 9, pp. 116—122. (In Russian)
 4. Reshetova A.Yu. Izmeneniya zakonodatel’stva, napravlennye na povyshenie effektivnosti kriteriev otkrytykh konkursov na proektirovanie [Changes in Legislation Aimed at Strengthening Criteria Efficiency in Open Tenders for Design]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 10, pp. 188—196. (in Russian)
 5. Reshenie Komissii Federal’noy antimonopol’noy sluzhby po kontrolyu v sfere zakupok v g. Moskva ot 15.09.2014 № K-1351/14 [Decision of the Federal Antimonopoly Service on Control in the Sphere of Procurement in Moscow from 15.09.2014 № K-1351/14]. Portal zakupok [Portal of Procurements]. Available at: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0172200002514000136. Date of access: 20.02.2015. (In Russian)
 6. Reshenie Komissii po kontrolyu v sfere zakupok upravleniya Federal’noy antimonopol’noy sluzhby po Sakhalinskoy oblasti ot 26.01.2015 g. № 5/15 [Decision of the Comission on Control in Procurements Sphere of the Federal Antimonopoly Service of the Sakhalin Region from 26.01.2015 no. 5/15]. Portal zakupok [Portal of Procurements]. Available at: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/common-info.html?regNumber=0361300009114000555. Date of access: 20.02.2015. (In Russian)
 7. Ob utverzhdenii pravil otsenki zayavok, okonchatel’nykh predlozheniy uchastnikov zakupki tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh nuzhd : Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 28.11.2013 № 1085 [Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1085 dated 28/11/2013 On Approval of the Rules for Evaluating Applications and Final Offers of the Participants of Procurement of Goods, Works and Services to Meet the State and Municipal Needs]. Garant : informatsionno-pravovoy portal [Garant: Informational Legislative Portal]. Available at: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70420984/. Date of access: 20.02.2015. (In Russian)
 8. O razmeshchenii zakazov na postavki tovarov, vypolnenie rabot, okazanie uslug dlya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh nuzhd : Federal’nyy zakon ot 21.07.2005 № 94-FZ [The Federal Law of the Russian Federation dated July 21, 2005 no. 94-FZ On Placing Orders For The Supply Of Goods, Works And Services For Public And Municipal Needs]. Garant : informatsionno-pravovoy portal [Garant: Informational Legislative Portal]. Available at: http://base.garant.ru/12141175/. Date of access: 20.02.2015. (In Russian)
 9. Vershinina E.S. Korruptsionnaya sostavlyayushchaya gosudarstvennykh zakupok [Corruptive Part of Public Procurement]. Molodoy uchenyy [Young Scientist]. 2015, no. 3, pp. 626—630. (In Russian)
 10. Belova S.V., Rudenko A.V. Nadzor za ispolneniem zakonodatel’stva o razmeshchenii gosudarstvennykh i munitsipal’nykh zakazov [Supervision over Execution of the Legislation on Public Procurement]. Zakonnost’ [Legitimacy]. 2012, no. 9, pp. 21—24. (In Russian)
 11. O merakh gosudarstvennogo (munitsipal’nogo) finansovogo kontrolya za raskhodovaniem byudzhetnykh sredstv, v chastnosti v sfere zakupok dlya gosudarstvennykh (munitsipal’nykh) nuzhd, a takzhe o merakh po bor’be s korruptsiey : Pis’mo Ministerstva finansov Rossiyskoy Federatsii ot 28.01.2014 № 02-11-09/3021 [Letter from the Ministry of Finance of the Russian Federation from January 28, 2014 no. 11/2/09-11-09/3021 On measures of Government (municipal) Financial Control over the Expenditure of the Budget, in Particular in the Area of Procurement for the State (Municipal) Needs, as well as on the Measures Against Corruption»]. Konsul’tantPlyus [Consultant Plus]. Available at: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=137847. Date of access: 20.02.2015. (In Russian)
 12. Baltutite I.V. Uchet kvalifikatsii ispolniteley gosudarstvennykh i munitsipal’nykh kontraktov [Accounts for the Professional Skills of Government and Municipal Contract Providers]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Yurisprudentsiya [Proceedings of Volgograd State University. Series 5. Law]. 2012, no. 1 (16), pp. 183—191. (In Russian)
 13. Shmeleva E.I., Guber N.B., Bogatova O.V. Benchmarking v oblasti kachestva produktsii i uslug [Benchmarking in the Field of Quality of Products and Services]. Molodoy uchenyy [Young Scientist]. 2015, no. 3, pp. 256—259. (In Russian)
 14. Guseva N.M., Medvedev G.B. Perspektivy vnedreniya benchmarkinga v gosudarstvennom upravlenii [Prospects for Implementation of Benchmarking in Public Administration]. Finansy i biznes [Finance and Business]. 2011, no. 2, pp. 92—102. (In Russian)
 15. Voroshilov V.P., Malkov A.V., Orlov G.I. Problemy deystvuyushchego zakonodatel’stva o goszakupkakh [Problems of Current Public Purchasing Law]. Rossiyskoe predprinimatel’stvo [Russian Business]. 2012, no. 21 (219), pp. 24—30. (In Russian)

Download

State order economic efficiency examination

Vestnik MGSU 10/2014
 • Piskarev Aleksandr Igorevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Economics and Modern Management Principles in Construction and Real Estate, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 177-187

The monitoring procedure is an integral part for tracking the results of tendering. It’s also necessary for patterns’ identification to make subsequent legislative adjustments. This article includes the Western experience analysis of the state contracts’ tracking with underlining of its main features. The U.S. Federal contract system includes the Act called «The Office of the U.S. state order», which was adopted in 1974. The Act requires creating a system for collecting information about federal government contracts. It is OMB’s obligation. Federal data bank of the state order was created in 1978. The control system of public procurement procedures, serving in Germany, meets the requirements of the EU, but has certain specifics. All the organizations, which are equated to government customers in accordance with the definition of the European Union, are in the sphere of public procurement procedures’ control system. Thus, the state customer is also a number of private entities. The control system includes two instances: 1) the appellate court, which exists in the form of an independent institution; 2) the court, which exists in the form of a judicial authority. The governmental experts’ and scientists’ organization called “State orders forum” is very effective and popular in Germany. Its members exchange their opinions on new developments in public procurement within the country and abroad. The article includes the analysis of the existing public orders monitoring procedures. Also the laws of procurement implementation, which exists at the stage of bidding and contractual obligations, are highlighted in the article. The consequences of ignoring the existing problems of public order in Russia are systematized. The main drawbacks of the state order control system are identified. In this article the existing public systems of the state order monitoring in Russia are inventoried. The requirement of cardinal processing the format and scope of the information is provided. Also the rules, which should serve as a new base for the state order controlling system, are formulated. What is more, the article includes the Moscow Construction Department as an example of the system tracking the procurement procedures. We offer a hypothetical model of the state order economic examination, based on the resulting data rates: price reduction in tendering; the number of participants in the tendering; execution of the contract term; life cycle costs; the quality of products; the presence of documented violations. Each indicator is assigned an importance factor in achieving the overall efficiency, which is defined by experts with the participation of government customers’. Determination of the complex efficiency index occurs by summing the obtained parameters. The results are obtained. The conclusions are formulated. Thus, the vector of the state order analysis direction from monitoring data to the hypothetical model of efficiency examination is defined.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.10.177-187

References
 1. Piskarev A.I. Raschet nachal’noy (maksimal’noy) tseny gosudarstvennogo kontrakta na vypolnenie podryadnyh rabot [Initial (maximum) Contract Price Calculation for the State Order]. Goszakaz [State Order]. 2014, no. 35, pp. 67—73. (in Russian)
 2. Karpinskaya E.S., Bereza A.O., Bogdanov T. Transfertnoe tsenoobrazovanie v stroiyel’nykh organizatsiyakh [Transfer Pricing of Construction Organizations]. Bukhuchet v stroitel’nykh organizatsiyakh [Accounting in Construction Companies]. 2014, no. 4, pp. 60—71. (in Russian)
 3. Yas’kova N.Y., Silka D.N., Bakrunov Yu.O. Razvitie investitsionno-stroitel’nykh protsessov v usloviyakh globalizatsii [Development of Investment and Construction Processes in the Globalization Conditions]. Moscow, MAIES Publ., 2009, 520 p. (in Russian)
 4. Chemerisov M.V. Kontraktnye otnosheniya: mezhdunarodnyy, regional’nyy i korporativnyy opyt [Contractual Relationship: International, Regional and Corporate Experience]. Available at: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depfks/doc20100806_06. Дата обращения: 08.02.2014. (in Russian)
 5. Federal Acquisition Regulation (FAR). 2005, vol. 1, 1889 p. Available at: https://acquisition.gov/far/current/pdf/FAR.pdf. Date of access: 01.03.2014.
 6. Albano G.L., Sparro M. Flexible Strategies for Centralized Public Procurement. Review of Economics and Institutions. 2010, vol. 1, no. 2, art. 4. Available at: http://www.rei.unipg.it/rei/article/view/17. Date of access: 14.02.2014. DOI: http://dx.doi.org/10.5202/rei.v1i2.17/.
 7. Brammer S., Walker H. Sustainable Procurement Practices in the Public Sector: An International Comparative Study. University of Bath: School of Management. Working Paper Series. 2007, no. 16. Available at: http://www.bath.ac.uk/management/research/pdf/2007-16.pdf. Date of access: 08.02.2014.
 8. Andreeva A. Mirovoy opyt goszakupok [World Experience of State Procurements]. Byudzhet [Budget]. 2006, no. 9. Available st: http://bujet.ru/article/2895.php. Date of access: 08.02.2014. (in Russian)
 9. Shumaev V.A. Sovershenstvovanie upravleniya gosudarstvennym sektorom ekonomiki s uchetom opyta zarubezhnykh stran [Improving of the State Economy Sector Management Basing on Foreign Experience]. Mekhanizatsiya stroitel’stva. [Automation of Construction]. 2013, no. 10, pp. 49—51. (in Russian)
 10. Balashov V.V., Fisunov K.V. Sistema monitoringa v ramkakh ekspertizy realizatsii gosudarstvennogo zakaza [Monitoring System in Frames of Public Order Implementation Examination]. Upravlenie ekonomicheskimi sistemami [Management of Economic Systems]. 2012, no. 48. Available at: http://www.uecs.ru/marketing/item/1876-2012-12-25-08-50-27. Date of access: 08.02.2014. (in Russian)
 11. Reyting Spetsializirovannykh organizatsiy po provedeniyu torgov v sootvetstvii s zakonom o razmeshchenii zakazov za 2013 god [Rating of Specialized Organizations on Tendering According to Law on Placing of Contracts]. Available at: http://www.mosgorzakaz.ru/2013.html. Date of access: 28.04.2014. (in Russian)
 12. Burak P.I. Investitsionno-stroitel’nyy kompleks Moskvy v usloviyakh territorial’noy ekspansii goroda [Construction and Investment Complex of Moscow in Terms of Territorial Expansion of the City]. Ekonomika stroitel’stva [Construction Economics]. 2014, no. 1, pp. 12—25. (in Russian)
 13. Gur'ev V.V., Dmitriev A.N., Sichareva A.Y., Sazhneva Z.S. Ekonomiko-tekhnologicheskaya effektivnost’ stroitel’noy otrasli Moskvy [Economic and technological efficiency of the Moscow’s’ construction industry]. Promyshlennoe i grazdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2014, no. 1, pp. 37—42. (in Russian)
 14. Goryachev I.E. O rabote assotsiatsii ekspertizy stroitel’nykh proektov v 2013 godu [On the Work of the Association of Construction Projects’ Examination in 2013]. Promyshlennoe i grazdanskoe stroitel’stvo [Industrial and Civil Engineering]. 2014, no. 4, pp. 29—33. (in Russian)
 15. Makushchenko M.P. Razvitie regional’nogo mekhanizma povysheniya effektivnosti ispol’zovaniya rynochnogo potentsiala stroitel’nykh predpriyatiy [Development of a Regional Mechanism for Improving the Efficiency of Construction Enterprises’ Market Potential]. Ekonomika stroitel’stva i gorodskogo hozyaystva [Economy of Construction and Municipal Services]. 2013, vol. 9, no. 4, pp. 313—320. (in Russian)
 16. Grabovyy P.G., Bredikhin V.V., Kapyrin D.A. Problemy upravleniya proizvodstvenno-tekhnicheskim potentsialom territorial’no-investitsionnogo stroitel’nogo kompleksa (TISK) v usloviyakh konkurentnoy sredy [Management Problems of Production and Technical Potential of Spatial and Investment Construction Complex in Competitive Environment]. Nedvizhimost’: ekonomika, upravlenie [Real Estate: Economics, Management]. 2012, no. 1, pp. 47—51. (in Russian)
 17. Gushchin A.Yu. Opredelenie effektivnosti i sposoby ee otsenki v sisteme gosudarstvennogo zakaza [Definition of Efficiency and Methods of its Evaluation in the State Order System]. Fundamental’nye issledovaniya [Basic Research]. 2012, no. 9, part 1, pp. 204—208. (in Russian)
 18. Saydayev Kh.L.-A. Metodika vybora stroitel’noy kompanii v ramkakh organizatsii tendera na osnove rascheta kompleksnogo pokazatelya rezul’tativnosti [Methodology of Choosing a Construction Company for Tender on the Basis of Estimating Complex Efficiency Index]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 10, pp. 266—271. (in Russian)

Download

Publication of the engineering documentation that accompanies the state order placement procedure

Vestnik MGSU 9/2012
 • Polovtsev Igor Nikolaevich - St.Petersburg State University (SPGU) Deputy Head, Capital Construction Department, St.Petersburg State University (SPGU), 7/9 Universitetskaya na berezhnaya, St.Petersburg, 199034, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 221 - 226

The author analyzes the scope of technical documents required to be published in the course
of the placement of state and municipal construction-related orders. The conclusion made by the
author is that the publication of the package of technical documentation facilitates competition in
the construction industry. Moreover, the publication of technical documents contributes to higher
responsibility of both design engineers in terms of the quality of design works and the customers in
terms of their acceptance and assessment of completed projects.
The issue of arrangement of placement of construction orders (namely, the contractor selection
procedure) needs further elaboration. It must be considered in the course of further development
of the Federal legislation regulating the procedure of placement of state orders.

DOI: 10.22227/1997-0935.2012.9.221 - 226

References
 1. Grazhdanskiy kodeks Rossiyskoy Federatsii. Chast’ vtoraya. Federal’nyy Zakon ot 26 yanvarya 1996 g. ¹ 14-FZ. [Civil Code of the Russian Federation. Part 2. Federal Law of January 26, 1996 no. 14-FZ]. Sobr. zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii [Legislation Bulletin of the Russian Federation]. 1996, no. 5, p. 410.
 2. O razmeshchenii zakazov na postavki tovarov, vypolnenie rabot, okazanie uslug dlya gosudarstvennykh i munitsipal’nykh nuzhd. Federal’nyy Zakon ot 21 iyulya 2005 g. ¹ 94-FZ. [About the Placement of Orders for the Supply of Commodities, Performance of Works, Provision of Services as Requested by the Government and Municipal Authorities. Federal Law of July 21, 1995, no. 94-FZ]. Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper]. 28 July, 2005.
 3. Afanas’ev D.V. Problemy razmeshcheniya munitsipal’nogo zakaza v forme auktsiona [Problems That Accompany the Placement of Municipal Orders through the Announcement of Contests]. Aktual’nye problemy gumanitarnykh i estestvennykh nauk [Relevant Problems of Humanities and Natural Sciences]. 2010, no. 8, pp. 101—102.
 4. Asaul A.N., Koshecheev V.A. Gosudarstvennoe predprinimatel’stvo v stroitel’stve (gosudarstvennyy stroitel’nyy zakaz) [State Entrepreneurship in the Construction Industry (State Construction Order)]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern Science-intensive Technologies]. 2010, no. 2, p. 140.
 5. Glazov N.M. Osobennosti provedeniya gosudarstvennykh zakupok na podryadnye raboty v stroitel’stve [Peculiarities of Governmental Procurement of Contractual Works in the Construction Industry]. Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) [Society. Environment. Development (Terra Humana)]. 2011, no. 3, pp. 19—23.
 6. Oparin S.G., Sulima V.V. Razvitie konkursov na pravo zaklyucheniya gosudarstvennogo kontrakta na stroitel’stvo ob”ektov transportnoy infrastruktury [Development of Contests for the Right to Make State Contracts for Construction of Transportation Structures]. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta [Scientific and Technical Bulletin of St.Petersburg State University of Technology]. 2011, no. 125, pp. 55—62.
 7. Dautiya T.V. Analiz pravovogo statusa chlenov samoreguliruemoy organizatsii v sfere stroitel’stva v ramkakh provodimoy reformy perekhoda ot litsenzirovaniya k samoregulirovaniyu po zakonodatel’stvu Rossii [Analysis of the Legal Status of Self-regulated Organizations in the Construction Industry within the Framework of the Reform and Transition from Licensing to Self-regulation as Part of the Legislation of the Russian Federation]. Collected papers of International Scientific and Practical Conference “Modern Tends in Theoretical and Practical Research’2012”. Odessa, 2012, no. 1, vol. 22. pp. 18—27.
 8. Silka D.N. O merakh regulirovaniya gosudarstvennogo zakaza v stroitel’stve [About Actions Aimed at the Regulation of State Orders in the Construction Industry]. Regional’naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economy: Theory and Practice]. 2011, no. 28, pp. 17—21.
 9. Vetvitskiy I.G. Goszakaz kak odin iz osnovnykh mekhanizmov rynochnoy ekonomiki [State Order as One of Basic Mechanisms of the Market Economy]. Sotsial’no-ekonomicheskie yavleniya i protsessy [Social and Economic Phenomena and Processes]. 2010, no. 6, pp. 52—55.
 10. Polozhenie o sostave razdelov proektnoy dokumentatsii i trebovaniyakh k ikh soderzhaniyu. utv. postanovleniem Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii ot 16 fevr. 2008 g. ¹ 87 [Provision on the Composition of Sections of Design Documentation and Requirements Applicable to Their Content. Approved by the Resolution of the Government of the Russian Federation of 16 February 2008, no. 87]. Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper]. 27 February, 2008.
 11. Pis’mo zamestitelya ministra kul’tury RF K.G. Cherepennikova ot 11 yanvarya 2012 goda ¹ 3-01-39/10-KCh. [Letter issued by the Minister of Culture of the Russian Federation, Mr. K.G. Cherepennikov, on 11 January, 2012, no. 3-01-39/10-KCh]. Web-site of the Ministry of Culture of the Russian Federation. Available at: http://www.mkrf.ru/documentations/letter/detail.php?ID=213102. Date of access: 28.06.12.
 12. Polovtsev I.N. On the Scope of Documentation to be Published for Performance of Order Placement Procedures in the Field of Construction in the Russian Federation. Collected papers of International Scientific and Practical Conference “Modern Tends in Theoretical and Practical Research’2012”. Odessa, 2012, No. 1, vol. 22. pp. 3—6.
 13. Polovtsev I.N. Normativno-pravovoy kharakter restavratsionnykh norm i pravil [Normative and Legislative Nature of Restoration Norms and Regulations]. Pravovaya nauka [Legal Science]. 2012, no. 1(4), pp. 22—23.
 14. Pis’mo Federal’noy antimonopol’noy sluzhby ot 23 iyulya 2010 g. ¹ IA/23610 [Letter issued by the Federal Antimonopoly Service Department in charge of Jewish Autonomous Region of 23 July 2010, no. IA/23610]. Extracted from Consultant Plus database available at: http://eao.fas.gov.ru/sites/eao.f.isfb.ru/files/analytic/2012/01/27/tekst_pisma_no_ia23610_ot_23.07.2010g..pdf. Date of access: 28.06.12.

Download

Results 1 - 4 of 4