DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

ONE-PARAMETRIC DETERMINATIONOF UNIFORM PLASTIC STRAIN FOR STANDARD STEELS

Vestnik MGSU 6/2013
 • Gustov Yuriy Ivanovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Machinery, Machine Elements and Process Metallurgy, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-94-95; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Allattouf Hassan Lattouf - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Mechanic Equip- ment, Details of Machines and Technology of Metals, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 57-62

One-parametric dependence of the uniform elongation on the total elongation is tested on the basis of preliminary studies. It makes it possible to assess static and cyclic parameters of steel forgings with the thickness values up to 500—800 mm, although no time-consuming and labour-intensive experiments are needed.The total elongation consists of uniform and concentrative components. The uniform elongation corresponds to the maximum loading value attained in the process of static tension testing. The special feature and the advantage of this feature is its independence from the shape of samples exposed to testing procedures. This feature is employed to determine the per-unit performance of plastic strain of steel in terms of brittle failure and fatigue resistance of metals. The uniform elongation correlates with the elasticity used to evaluate the cold brittleness of metal materials. Thus, the assessment of the uniform plastic deformation is needed to make an educated choice of materials and analyze the conditions of processing industrial and structural steels.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.6.57-62

References
 1. Gustov Yu.I., Gustov D.Yu., Bol’shakov V.I. Prochnostno-plasticheskaya indeksatsiya metallicheskikh materialov [Strength and Plasticity Indexing of Metal Materials]. Metallurgiya i gornorudnaya promyshlennost’ [Metallurgy and Mining Industry]. 1996, no. 3-4, pp. 31—33.
 2. Balandin V.A., Potapov V.N., Yakovleva V.S. Otsenivat’ rabotosposobnost’ konstruktsiy po ravnomernomu otnositel’nomu udlineniyu staley [Assessment of Performance of Structures on the Basis of Uniform Relative Elongation of Steels]. Promyshlennoe stroitel’stvo [Industrial Engineering]. 1976, no. 11, pp.37—38.
 3. Matt K. Zeitschrift f?r Metallkunde. 1962. Bd. 53, H4.
 4. Borisova S.A. Vliyanie termotsiklicheskoy obrabotki na rabotosposobnost’ desyati konstruktsionnykh staley [Influence of Thermal-cycle Treatment on Performance of Ten Grades of Structural Steel]. Materialovedenie i metallurgiya [Material Science and Metallurgy]. Trudy NGTU [Works of Nizhegorodsky State University of Technology]. Nizhny Novgorod, NGTU Publ., 2004, vol. 42, pp. 220—224.
 5. Skudnov V.A., Lovkov A.V. Vzaimosvyaz’ predela ustalosti s kriteriyami razrusheniya sinergetiki staley [Interrelation between Fatigue Point and Criteria for Destruction of Steel Synergetics]. Materialovedenie i metallurgiya [Material Science and Metallurgy]. Trudy NGTU [Works of Nizhegorodsky State University of Technology]. Nizhny Novgorod, NGTU Publ., 2004, vol. 42, pp. 119—123.
 6. Gustov Yu.I., Allattuf H. Sinergeticheskie kriterii staley standartnykh kategoriy prochnosti [Synergetic Criteria of Steels Having Standard Grades of Strength]. Mekhanizatsiya stroitel’stva [Mechanization of Construction Operations]. 2013, no.2, pp. 24—27.
 7. Korobko V.I. Zolotaya proportsiya i problemy garmonii sistem [Golden Proportion and Problems of Harmony of Systems]. Izdatel’stvo ASV Stran SNG Publ., 373 p.
 8. Ivanova V.S., Balankin A.S., Bunin I.Zh., Oksogoev A.A. Sinergetika i fraktaly v materialovedenii [Synergy and Fractals in Material Science]. Moscow, Nauka Publ., 1994, 383 p.
 9. Skudnov V.A. Zakonomernosti predel’noy udel’noy energii deformatsii – osnovnoy sinergeticheskoy (kooperativnoy) kharakteristiki razrusheniya i rabotosposobnosti metallov [Regularities of Limit Per-unit Energy of Deformation as the Principal Synergetic (Cooperative) Destruction and Performance-related Characteristic of Metals]. Trudy NGTU. Materialovedenie i metallurgiya. [Works of Nizhegorodsky State University of Technology. Material Science and Metallurgy]. Nizhny Novgorod, 2004, vol. 94, 101 p.
 10. Tylkin M.A. Spravochnik termista remontnoy sluzhby [Reference Book for a Heat Treater of the Repair Service]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1981, 647 p.

Download

STUDY OF INTERRELATIONBETWEEN PLASTICITY AND ELASTICITY OF METALS

Vestnik MGSU 8/2013
 • Gustov Yuriy Ivanovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Machinery, Machine Elements and Process Metallurgy, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-94-95; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Allattouf Hassan - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate student, Department of Machinery, Machine Elements and Process Metallurgy, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shоsse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 14-20

The operational capacity of metal materials as part of structural elements of industrial and civil buildings depends on plastic deformability of metals. This property of construction steels is assessed through the employment of the overall elongation coefficient consisting of uniform and concentrated components.For metal structural elements, assessment of steel plasticity using the uniform elongation method (rather than overall elongation) is preferable. This component characterizes the tendency of steels to brittle destruction, fatigue resistance and cold brittleness.Therefore, the study of interrelation between plasticity and elasticity of steels is very important. Dependences of impact elasticity and failure elasticity on their uniform elongation are studied. The values of impact elasticity and failure elasticity are obtained experimentally in the process of testing of the 40ХЛ grade steel hardened at the temperature of 860 °C and tempered at the temperature of 200 °C.The elongation factor is calculated using the formula of uniform elongation. For steels under consideration, formulas of impact elasticity and failure elasticity are obtained, where uniform elongation is expressed as a fraction.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.8.14-20

References
 1. Baldin V.A., Potapov V.N., Yakovleva V.S. Otsenivat' rabotosposobnost' konstruktsiy po ravnomernomu otnositel'nomu udlineniyu staley [Assessment of Performance of Structures on the Basis of Uniform Relative Elongation of Steels]. Promyshlennoe stroitel'stvo [Industrial Engineering]. 1976, no. 11, pp. 37—38.
 2. Baldin V.A. O raschete stal'nykh konstruktsiy na khrupkuyu prochnost' [Brittle Fracture Analysis of Steel Structures]. Stroitel'naya mekhanika i raschet sooruzheniy [Structural Analysis and Analysis of Structures]. 1969, no. 3, pp. 4—5.
 3. Gustov Yu.I., Gustov D.Yu. K razvitiyu nauchnykh osnov stroitel'nogo metallovedeniya [Development of Research Fundamentals of Metal Science in Civil Engineering]. Teoreticheskie osnovy stroitel'stva. X Rossiysko-pol'skiy seminar. Doklady. [Theoretical Fundamentals of Construction. 10th Russian-Polish Seminar. Reports] Warsaw, 2001, pp. 307—314.
 4. Gustov Yu.I., Gustov D.Yu., Voronina I.V. Metodologiya opredeleniya tribo-tekhnicheskikh pokazateley metallicheskikh materialov [Methodology for Identification of Tribo-technological Values of Metal Materials]. Teoreticheskie osnovy stroitel'stva. XVI Rossiysko-slovatsko-pol'skiy seminar. Sb. dokladov [Theoretical Fundamentals of Construction. 16th Russian-Polish Seminar. Collected Papers]. Moscow, 2007, pp. 339—342.
 5. Belikov S.B., Volchok I.P., Vil'nyanskiy A.E. Povyshenie kachestva khromistykh i margantsovistykh staley [Quality Improvement of Chromium and Manganese Steels]. Stroitel'stvo, materialovedenie, mashinostroenie. Sb. nauchn. tr. [Construction, Material Science and Machine Building. Collected research papers]. Dnepropetrovsk, PGASA Publ., 2001, no. 12, pp. 17—176.
 6. Eysmondt Yu.G. Issledovanie okhlazhdayushchikh sred, al'ternativnykh zakalochnym maslam [Research into Cooling Media Alternative to Tempering Oils]. Materialovedenie i termicheskaya obrabotka metallov [Material Science and Thermal Treatment of Metals]. 2000, no. 11, pp. 32—36.
 7. Pashkov P.O. Razryv metallov [Fracture of Metals]. Leningrad, Sudpromgiz Publ., 1960, 242 p.
 8. Bol'shakov V.I. Substrukturnoe uprochnenie konstruktsionnykh staley [Sub-structural Strengthening of Structural Steels]. Canada, 1998, 316 p.
 9. Einf?rung in die Werkstoffwissenschaft.2.Aufl.Hrsg. Leipzig, W. Schulze, VEB DVfG, 1975, 431 p.
 10. Einf?rung metallischer Werkstoffe Hrsg. Leipzig, G.Schott, VEB DVfG, 1977.
 11. Belov P.Yu., Safonov B.P., Begova A.V., Martsenko K.N. Issledovanie plastichnosti stali pri deformatsii sharikovym indentorom [Research into Steel Plasticity of Steel Exposed to Ball Penetrator Deformations]. Trudy NI RKhTU im. D.I. Mendeleeva [Works of Russian University of Chemical Technology]. Novomoskovsk, 2012, no. 9, pp. 41—43.
 12. Vinogrodov V.N., Sorokin G.M. Mekhanicheskoe iznashivanie staley i splavov [Mechanical Wear of Steels and Alloys]. Moscow, Nedra Publ., 1996, 364 p.

Download

Results 1 - 2 of 2