DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING

Strength calculation of supportareas in reinforced concrete beam structures

Vestnik MGSU 12/2013
 • Dorofeev Vitaliy Stepanovich - Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA) Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector, Head, Department of Reinforced Concrete and Masonry Structures, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA), 4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Karpyuk Vasiliy Mikhaylovich - Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA) Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-rector for Research and Education, International Relations and Eurointegration, Department of Reinforced Concrete end Masonry Structures, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA), 4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Krantovskaya Elena Nikolaevna - Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Professor, Department of Strength of Materials, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA), 4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Petrov Nikolay Nikolaevich - Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA) Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Strength of Materials, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA), 4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Petrov Aleksey Nikolaevich - Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA) Chief of Laboratory, Department of Strength of Materials, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (OGASA), 4 Didrikhsona st., Odessa, 65029, Ukraine; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 55-67

The co-authors present the main results of experiments dealing with the study of strength properties of the support areas of common, whole, pre-stressed, eccentrically tensioned and compressed reinforced concrete beams. New destruction patterns of support areas of said structures are identified and their dependence on the appropriate relationship of the studied factors was established. A new general engineering method to calculate the strength of support areas of such elements which is based upon a selection and sequential analysis of possible destruction patterns was developed.

DOI: 10.22227/1997-0935.2013.12.55-67

References
 1. Tur V.V., Molosh V.V. Novye podkhody k raschetu soprotivleniya mestnomu srezu (prodavlivaniyu) ploskikh plit [New Approaches to the Calculation of Reinforced Concrete Structures under the Action of Shearing Forces]. Vestnik BrGTU. Stroitel’stvo i arkhitektura [Proceedings of Belgorod State Technological University Named after V.G. Shukhov. Construction and Architecture]. 2011, no. 2, pp. 18—31.
 2. Gol’shev A.B., Kolchunov V.I., Smolyago G.A. Eksperimental’noe issledovanie zhelezobetonnykh elementov pri sovmestnom deystvii izgibayushchego momenta i poperechnykh sil [Experimental Research of Reinforced Concrete Elements under the Action of Flexion Moment and Transverse Force]. Issledovanie stroitel’nykh konstruktsiy i sooruzheniy [Research of Building Constructions and Structures]. Moscow, 1980, pp. 26—42.
 3. Bambura A.N. K otsenke prochnosti zhelezobetonnykh konstruktsiy na osnove deformatsionnogo podkhoda i real’nykh diagramm deformirovaniya betona i armatury [Estimating the Durability of Reinforced Concrete Structures Basing on Deformational Approach and Real Diagrams of Concrete and Reinforcement]. Beton na rubezhe tret’ego tysyacheletiya: Materialy 1-y Vserossiyskoy konferentsii po problemam betona i zhelezobetona: v 3 kn. [Concrete at the Turn of the Third Millennium: Works of the 1st Russian Conference on the Problems of Concrete and Reinforced Concrete: book 3]. Moscow, MI Publ., 2001, vol. 2, pp. 750—757.
 4. Davydenko A.I., Bambura A.N., Belyaeva S.Yu., Prisyazhnyuk N.N. K raschetu prochnosti secheniy, naklonnykh k prodol’noy osi elementa s ispol’zovaniem polnoy programmy deformirovaniya betona [Estimating Cross Section Durability Oblique to Long Axis of the Element Using Overall Program of Concrete Deformation]. Zb. nauk. prats’ f³zmekh. ³n-tu ³m. G.V. Karpenka NAN Ukra¿ni “Mekhan³ka ³ f³zika ruynuvannya bud³vel’nikh mater³al³v ta konstrukts³y” [Collection of Scientific Papers of the G.V. Karpenko Physical & Mechanical Institute, NASU “Mechanics and Physics of Construction Materials and Structure Destruction]. Lv³v, Kamenyar Publ., 2007, no. 7, pp. 209—216.
 5. V.S. Dorofeev, V.M. Karpyuk, F.R. Karpyuk, O.M. Krantovska, N.M. Yaroshevich Vdoskonaleniy deformats³yniy metod rozrakhunku m³tsnost³ priopornikh d³lyanok neperearmovanikh prog³nnikh zal³zobetonnikh konstrukts³y [Improved Deformation Method of Calculating Strength of Support Areas in not Overreinforced Spanned Reinforced Concrete Structures]. M³zhv³domchiy naukovo-tekhn. zb. nauk. prats’ (bud³vnitstvo) Derzh. nauk. dosl. ³n-t bud. kon-ts³y M³n-va reg³on. rozv. ta bud-va Ukra¿ni [Interdepartmental scientific and technical collection of sc. papers (construction), State scientific research institute of building structures, Ministry of regional development and construction of Ukraine]. Kiev, ND²BK Publ., 2008, no. 70, pp. 103—116.
 6. Dorofeev V.S., Karpyuk V.M., Karp’yuk F.R., Yaroshevich N.M. Deformats³yniy metod rozrakhunku m³tsnost³ priopornikh d³lyanok zal³zobetonnikh konstrukts³y [Deformation Method of Calculating Strength of Support Areas in Reinforced Concrete Structures]. V³snik Odes’ko¿ derzhavno¿ akadem³¿ bud³vnitstva ta arkh³tekturi [Proceedings of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture]. Odessa, LLC “Zovnishreklamservice” Publ., 2008, no. 31, pp. 141—150.
 7. Doroshkevich L.O., Demchina B.G., Maksimovich S.B., Maksimovich B.Yu. Propozits³¿ do rozrakhunku m³tsnost³ pokhilikh perer³z³v zginal’nikh zal³zobetonnikh element³v (do rozd³lu 4.11.2. DBN V. 2.6.) [Proposals for Strength Calculation of Inclined Shears in Bending Reinforced Concrete Elements (to section 4.11.2. DBN Â.2.6.)]. M³zhv³domchiy naukovo-tekhn. zb. nauk. prats’ Derzh. nauk. dosl. ³n-t bud. kon-ts³y [Interdepartmental Scientific and Technical Collection of Sc. Papers, State Scientific Research Institute of Building Structures]. Kiev, ND²BK Publ., 2007, no. 67, pp. 601—612.
 8. Doroshkevich L.A., Demchina B.G., Maksimovich S.B., Maksimovich B.Yu. Nestandartnyy metod rascheta poperechnoy armatury zhelezobetonnykh izgibaemykh elementov [Non-standard Method of Calculating Transverse Reinforcement of Reinforced Concrete Elements at Bending]. Problemy sovremennogo betona i zhelezobetona: sbornik nauchnykh trudov [Problems of Contemporary Concrete and Reinforced Concrete: Collection of sc. papers]. Minsk, NP OOO “Strikon” Publ., 2007, pp. 164—177.
 9. Zalesov A.S., Klimov Yu.A. Prochnost’ zhelezobetonnykh konstruktsiy pri deystvii poperechnykh sil [Strength of Reinforced Concrete Structures under the Impact of Transverse Forces]. Kiev, Bud³vel’nik Publ., 1989, 105 p.
 10. Klovanich S.F. Mekhanika zhelezobetona v raschetakh konstruktsiy [Method of finite Elements in Mechanics of Reinforced Concrete]. Bud³vel’n³ konstrukts³¿: Zb. nauk. prats’ [Building Structures: Collection of Research Works]. Kiev, ND²BK Publ., 2000, no. 52, pp. 107—115.

Download

Results 1 - 1 of 1