SAFETY OF BUILDING SYSTEMS. ECOLOGICAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION PROJECTS. GEOECOLOGY

Environmental and economic aspects of using marble fine waste in the manufacture of facing ceramic materials

Vestnik MGSU 8/2014
 • Zemlyanushnov Dmitriy Yur'evich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) postgraduate Student, Department of Construction Materials, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Sokov Viktor Nikolaevich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Professor, Department of Construction Materials, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
 • Oreshkin Dmitriy Vladimirovich - Moscow State University of Civil Engineering (MGSU) Doctor of Technical Sciences, Chair, Department of Construction Materials; +7 (499) 183-32-29., Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pages 118-126

This work considers economic expediency of using marble fine waste in facing ceramic materials manufacture by three-dimensional coloring method. Adding marble fine waste to the charge mixture reduces the production cost of the final product. This waste has a positive impact on the intensification of drying clay rocks and raw as a whole, which increases production efficiency. Using marble fine waste as a coloring admixture makes it possible to manufacture more environmentally friendly construction material with the use of wastes of hazard class 3 instead of class 4. At the same time, disposal areas and environmental load in the territories of mining and marble processing reduce significantly. Replacing ferrous pigments with manganese oxide for marble fine waste reduces the cost of the final product and the manufacture of facing ceramic brick of a wide range of colors - from dark brown to yellow.

DOI: 10.22227/1997-0935.2014.8.118-126

References
 1. Zhironkin P.V., Gerashchenko V.N., Grinfel'd G.I. Istoriya i perspektivy promyshlennosti keramicheskikh stroitel'nykh materialov v Rossii [The History and Future Development of Ceramic Wall Industry In Russia]. Stroitel'nye materialy [Constructional Materials]. 2012, no. 5, pp. 13—18.
 2. Talpa B.V. Perspektivy razvitiya mineral'no-syr'evoy bazy dlya proizvodstva svetlozhguscheysya stenovoy keramiki na Yuge Rossii [Future Development of Raw-materials Base for the Manufacture of Light-burning Wall Ceramics in the South of Russia]. Stroitel'nye materialy [Constructional Materials]. 2014, no. 4, pp. 20—23.
 3. Abdrakhimov D.V., Komokhov P.G., Abdrakhimov A.V., Abdrakhimov V.Z., Abdrakhimova E.S. Keramicheskiy kirpich iz otkhodov proizvodstv bez primeneniya traditsionnykh prirodnykh materialov [Waste Ceramic Brick without the Use of Traditional Natural Materials]. Stroitel'nye materialy [Constructional Materials]. 2002, no. 8, pp. 26—27.
 4. Potapov A.D., Potapov I.A. Inzhenerno-geologicheskie ili geoekologicheskie protsessy i yavleniya, ikh razvitie v sovremennosti [Engineering-Geological or Geoecological Processes and Phenomena; Their Development in the Present-Day Environment]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 191—196.
 5. Nasonova A.E., Knyazeva V.P., Zhuk P.M. Analiz sistem ekologicheski obosnovannogo vybora stroitelnykh materialov [System Analysis of Ecological Choice of Constructional Materials]. Ekologiya urbanizirovannykh territoriy [Urban Territories Ecology]. 2012, no. 4, pp. 93—97.
 6. Knyazeva V.P., Mikul'skiy V.G, Skanavi N.A. Ekologicheskiy podkhod k otsenke stroitel'nykh materialov iz otkhodov promyshlennosti [Ecological Assessment of Waste Constructional Materials Made of Industrial Waste]. Stroitel'nye materialy oborudovanie, tekhnologii 21 veka [Constructional Materials, Equipment, Technologies of the 21st Century] 2000, no. 6 (15), pp. 16—17.
 7. Potapov A.D., Abramyan S.G. Ekologicheskaya pasportizatsiya lineynykh ob”ektnykh remontnostroitel'nykh potokov s primeneniem geograficheskikh informatsionnykh sistemnykh tekhnologiy [Ecological Certification of Linear Object Construction Repair Spreads with the Use of Geographic Information System Technologies]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Structural Engineering]. 2012, no. 9, pp. 197—203.
 8. Akhmedov A.M., Abramyan S.G., Potapov A.D. Razrabotka ekologicheski bezopasnogo sposoba ukladki magistral'nogo neftegazoprovoda [The Development of Environmentally Safe Way of Main Oil and Gas Pipeline Installation]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Structural Engineering]. 2014, no. 9, pp. 197—203.
 9. Pugin K.G., Vaisman Y.I. Methodological Approaches to Development of Ecologically Safe Usage Technologies of Ferrous Industry Solid Waste Resource Potential. World Applied Sciences Journal. 2013, no. 22, Special Issue on Techniques and Technologies, pp. 28—33. DOI: http://dx.doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.22.tt.22135.
 10. Pugin K.G. Voprosy ekologii ispol'zovaniya tverdykh otkhodov chernoy metallurgii v stroitel'nykh materialah [Ecological Problems of Using Ferrous Industry Solid Wastes in Constructional Materials]. Stroitel'nye materialy [Constructional Materials]. 2012, no. 5, pp. 13—18.
 11. Lewicka E. Conditions of the Feldspathic Raw Materials Supply From Domestic and Foreign Sources in Poland. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 2010, vol. 26, pp. 5—19.
 12. Park S.S., Meek T.T. Characterization of ZrO2–Al2O3 Composites Sintered in a 2,45 GHz Electromagnetic Field. Journal of Materials Science. 1991, vol. 26, pр. 251—256.
 13. Kalantar G.A. Arkhitekturno-stroitel'naya keramika svetloy okraski iz glin, primenyaemykh dlya proizvodstva krasnogo stroitel'nogo kirpicha [Architectural Building Light Coloured Ceramics Made of Clay for Manufacturing Red Building Brick]. Doctor's Thesis. MISI Publ., Moscow, 1954, 137 p.
 14. Goncharov Yu.I., Solopov S.V., Korol' S.P., Kostenetskiy D.A., Lopukhov S.B. Nekotorye aspekty polucheniya keramiki razlichnoy tsvetovoy gammy [Some Aspects of Manufacturing Ceramics of Various Colour Range]. Izvestiya orlovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: stroitelstvo i transport [News of Orel State Technical University. Series: Construction and Transport]. 2007, no. 1/13, pp. 55—61.
 15. Lewicka E., Wyszomirski P. Polish Feldspar Raw Materials for the Domestic Ceramic Tile Industry — Current State and Prospects. Materia y Ceramiczne. 2010, no. 4 (62), pp. 582—585.
 16. Deplazes А. Constructing Architecture: Materials, Processes, Structures. EU, Publishers for Architecture, 2005, 508 p.
 17. Fernandez J. Material Architecture: Emergent Materials for Innovative Buildings and Ecological Construction. 2006, Architectural Press, 332 p.
 18. Hinckley D.N. Variability in “Сrystallinity” Values Among the Realign Deposits of the Coastal of the Georgia and South Carolina. Proceedings 11th National Conference of Clays and Clay Minerals. 1963, pp. 123—128.
 19. Potapov A.D., Senyushchenkova I.M., Novikova O.O., Gudkova E.A. Problema ispol’zovaniya gorodskikh narushennykh territoriy [Problem of Use of Disturbed Urban Areas]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 9, pp. 197—202.
 20. Oreshkin D.V. Problemy stroitel'nogo materialovedeniya i proizvodstva stroitel'nykh materialov [Problems of Constructional Materials and Components Science and Constructional Materials Manufacturing]. Stroitel'nye materialy [Constructional Materials]. 2010, no. 11, pp. 6—8.

Download

Results 1 - 1 of 1